Ogłoszenia o obronie rozprawy doktorskiej

19 czerwca 2024 (środa) o godz. 10.30 w Sali Konferencyjnej (budynek A4, parter, sala A4.5, ul Wólczańska 171/173) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Kacprzak nt. „Otrzymywanie i charakterystyka preparatów heteropolisacharydów o właściwościach bioaktywnych z otrąb żyta”. Promotor: dr hab. inż. Justyna Rosicka-Kaczmarek, prof. uczelni.

Recenzja
Recenzja
Streszczenie (PL)
Streszczenie (ENG)
Ogłoszenie o obronie


19 czerwca 2024 (środa) o godz. 12.30 w Sali Konferencyjnej (budynek A4, parter, sala A4.5, ul Wólczańska 171/173) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Mileny Rogalskiej nt. „Właściwości bioaktywnych preparatów ziarna kakaowego o zwiększonej stabilności do wzbogacania żywności”. Promotor: prof. dr hab. inż. Dorota Żyżelewicz; Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Joanna Oracz.

Recenzja
Recenzja
Streszczenie (PL)
Streszczenie (ENG)
Ogłoszenie o obronie


26 kwietnia 2024 (piątek) o godz. 11.15 odbędzie się w Sali Konferencyjnej (budynek A4, parter, sala A4.5, ul Wólczańska 171/173) publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Wojciecha Motyla nt. „Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji lodów bez dodatków „E”, wzbogaconych w prebiotyki i probiotyki”.
Promotor: Prof. dr hab. inż. Piotr Dziugan

Recenzja
Recenzja
Streszczenie (PL)
Streszczenie (ENG)
Ogłoszenie o obronie


25 kwietnia 2024 (czwartek) o godz. 12.15 odbędzie się w Sali Konferencyjnej (budynek A4, parter, sala A4.5, ul Wólczańska 171/173) publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Chudej nt. „Ocena przebiegu oczyszczania pofermentu z wykorzystaniem procesów fizykochemicznych oraz metody osadu czynnego z dozowaniem zewnętrznego źródła węgla”.
Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Ziemiński, prof. uczelni.

Recenzja
Recenzja
Streszczenie (PL)
Streszczenie (ENG)
Ogłoszenie o obronie


2 lutego 2024 (piątek) o godz. 11.15 odbędzie się w Sali Konferencyjnej (budynek A4, parter, sala A4.5, ul Wólczańska 171/173) publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Eweliny Strąk-Graczyk nt. „Energooszczędna technologia jednoczesnego scukrzania i fermentacji natywnej skrobi zbożowej”.
Promotor: dr hab. inż. Maria Balcerek, prof. uczelni; Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Katarzyna Pielech-Przybylska.

Recenzja
Recenzja
Streszczenie (PL)
Streszczenie (ENG)
Ogłoszenie o obronie


14 grudnia 2023 (czwartek) o godz. 10.15 odbędzie się w Sali Konferencyjnej (budynek A4, parter, sala A4.5, ul Wólczańska 171/173) publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Iwony Majewskiej nt. „Związki fenolowe wychmielin jako inhibitory enzymów glikolitycznych”.
Promotor: dr hab. inż. Anna Podsędek, prof. uczelni.

Recenzja
Recenzja
Streszczenie (PL)
Streszczenie (ENG)
Ogłoszenie o obronie


11 grudnia 2023 (poniedziałek) o godz. 10.15 odbędzie się w Sali Seminaryjnej (budynek A2, piętro 5, sala A2.503, ul.  Stefanowskiego 2/22) publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Lidii Piekarskiej-Radzik nt. „Aktywność antagonistyczna bakterii kwasu mlekowego i ekstraktów z pseudoowoców oraz miąższy Rosa spp. – jako bioaktywnych składników żywności w stosunku do koagulazo-ujemnych szczepów Staphylococcus spp.”
Promotor: prof. dr hab. inż. Elżbieta Klewicka; Promotor pomocniczy: dr inż. Joanna Milala.

Recenzja
Recenzja
Recenzja
Streszczenie (PL)
Streszczenie (ENG)
Ogłoszenie o obronie


7 grudnia 2023 (czwartek) o godz. 11.15 odbędzie się w Sali Konferencyjnej (budynek A4, parter, sala A4.5, ul Wólczańska 171/173) publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Andrzeja Czarneckiego nt. „Zmienność sacharydów w cebulach w fazie wzrostu oraz podczas przetwarzania”.
Promotor: prof. dr hab. inż. Robert Klewicki; Promotor pomocniczy: dr inż. Katarzyna Grzelak-Błaszczyk.

Recenzja
Recenzja
Streszczenie (PL)
Streszczenie (ENG)
Ogłoszenie o obronie


6 grudnia 2023 (środa) o godz. 11.15 odbędzie się w Sali Seminaryjnej (budynek A2, piętro 5, sala A2.503, ul. Stefanowskiego 2/22) publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Igi Jodłowskiej nt. „Psychrofilna oksydaza monoaminowa Pseudogymnoascus sp. P3 jako użyteczne narzędzie w biotransformacjach amin”.
Promotor: dr hab. inż. Aneta Białkowska, prof. uczelni

Recenzja
Recenzja
Streszczenie (PL)
Streszczenie (ENG)
Ogłoszenie o obronie


27 listopada 2023 (poniedziałek) o godz. 11.30 odbędzie się w trybie stacjonarnym w Sali Konferencyjnej (budynek A4, parter, sala A4.5, ul Wólczańska 171/173) publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Pauliny Markowiak-Kopeć nt. „Skuteczność preparatów synbiotycznych w chowie indyków i kurcząt”. Promotor: Prof. dr hab. inż. Katarzyna Śliżewska

Recenzja
Recenzja
Streszczenie (PL)
Streszczenie (ENG)
Ogłoszenie o obronie


8 listopada 2023 (środa) o godz. 10.00 odbędzie się w trybie stacjonarnym w Sali Konferencyjnej (budynek A4, parter, sala A4.5, ul Wólczańska 171/173) publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Jakuba Szeląga nt. „Enzymatyczna alkoholiza katalizowana przez lipazy – modyfikacja niewodnego środowiska reakcji”. Promotor: Prof. dr hab. inż. Tadeusz Antczak.

Recenzja
Recenzja
Streszczenie (PL)
Streszczenie (ENG)
Ogłoszenie o obronie


25 października 2023 (środa) o godz. 10.00 odbędzie się w trybie hybrydowym w Sali Konferencyjnej (budynek A4, parter, sala A4.5, ul Wólczańska 171/173) publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Moniki Kaczmarek nt. „Enzymatyczna funkcjonalizacja bakteryjnej nanocelulozy”. Promotor: dr hab. inż. Aneta Białkowska, prof. uczelni; Promotor pomocniczy: dr inż. Karolina Ludwicka.

Recenzja
Recenzja
Recenzja
Streszczenie (PL)
Streszczenie (ENG)
Ogłoszenie o obronie


10 października 2023 (wtorek) o godz. 10.15 odbędzie się, w trybie stacjonarnym na zamkniętym posiedzeniu Komisji Doktorskiej w Sali Konferencyjnej (budynek A4, parter, sala A4.5, ul Wólczańska 171/173), obrona pracy doktorskiej mgr inż. Mariusza Hebdzyńskiego nt. „Opracowanie kryteriów jakościowych dla surowców używanych w rektyfikacji alkoholu etylowego rolniczego w celu poprawy efektywności procesu”. Promotor: dr hab. inż. Katarzyna Pielech-Przybylska

Recenzja
Recenzja
Recenzja
Streszczenie (PL)
Streszczenie (ENG)
Ogłoszenie o obronie


11 października 2023 (środa) o godz. 12.15 odbędzie się w trybie stacjonarnym w Sali Konferencyjnej (budynek A4, parter, sala A4.5, ul Wólczańska 171/173) publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Dawida Dygasa nt. „Nowe wysokobiałkowe komponenty paszowe otrzymane przez waloryzację biomasy odpadowej” Promotor: dr hab. inż. Joanna Berłowska, prof. uczelni.

Recenzja
Recenzja
Recenzja
Streszczenie (PL)
Streszczenie (ENG)
Ogłoszenie o obronie


3 października 2023 (wtorek) o godz. 12.30 odbędzie się w trybie stacjonarnym w Sali Konferencyjnej (budynek A4, parter, sala A4.5, ul Wólczańska 171/173) publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Michała Włodarczyka nt. „Badanie wpływu opornej dekstryny na wybrane markery zdrowotne in vitro oraz in vivo” Promotorzy: Prof. dr hab. inż. Katarzyna Śliżewska; Dr hab. Renata Barczyńska-Felusiak, prof. UJD

Recenzja
Recenzja
Recenzja
Streszczenie (PL)
Streszczenie (ENG)
Ogłoszenie o obronie


25 września 2023 (poniedziałek) o godz. 10.15 odbędzie się w trybie stacjonarnym w Sali Konferencyjnej (budynek A4, parter, sala A4.5, ul Wólczańska 171/173) publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Moniki Witkowskiej nt. „Stabilność wody termalnej oraz wykorzystanie jej jako podstawowego surowca do produkcji dermokosmetyków”. Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Śmigielski ; Promotor pomocniczy: dr inż. Magdalena Sikora.

Recenzja
Recenzja
Recenzja
Streszczenie (PL)
Streszczenie (ENG)
Ogłoszenie o obronie


26 września 2023 (wtorek) o godz. 13.15 odbędzie się w trybie hybrydowym w Sali Konferencyjnej (budynek A4, parter, sala A4.5, ul Wólczańska 171/173) publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Chałaśkiewicz nt. „Regulacja ekspresji genu SLC2A5 i białka GLUT5 przez wybrane biologicznie aktywne związki pochodzenia naturalnego”. Promotorzy: prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz; dr hab. Marcin Ratajewski, prof. IBM PAN.

Recenzja
Recenzja
Recenzja
Streszczenie (PL)
Streszczenie (ENG)
Ogłoszenie o obronie


22 września 2023 (piątek) o godz. 11.15 odbędzie się w trybie stacjonarnym w Sali Konferencyjnej (budynek A4, parter, sala A4.5, ul Wólczańska 171/173) publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Kobus nt. „Straty ekstraktu w procesie produkcji piwa”. Promotor: dr hab. inż. Edyta Kordialik-Bogacka, prof. uczelni.

Recenzja
Recenzja
Recenzja
Streszczenie (PL)
Streszczenie (ENG)
Ogłoszenie o obronie


19 września 2023 (wtorek) o godz. 11.15 odbędzie się w trybie stacjonarnym w Sali Konferencyjnej (budynek A4, parter, sala A4.5, ul Wólczańska 171/173) publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Włodarczyk nt. „Wzrost, potencjał antyoksydacyjny i alergiczny pomidorów (Solanum lycopersicum L.) poddanych działaniu nano-ZnO podczas nawożenia”. Promotor: dr hab. inż. Beata Smolińska, prof. uczelni; Promotor pomocniczy: dr inż. Iwona Majak.

Recenzja
Recenzja
Recenzja
Streszczenie (PL)
Streszczenie (ENG)
Ogłoszenie o obronie


6 września 2023 (środa) o godz. 11.15 w Sali Seminaryjnej (budynek A2, piętro 5, sala A2.503, ul. Stefanowskiego 2/22) odbędzie się w trybie stacjonarnym publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Steglińskiej nt. „Opracowanie strategii zapobiegania rozwojowi fitopatogenów ziemniaka sadzeniaka (Solanum tuberosum L.) w oparciu o ekologiczne rozwiązania biotechnologiczne”. Promotorzy: prof. dr hab. Beata Gutarowska; prof. dr hab. inż. Dorota Kręgiel.

Recenzja
Recenzja
Recenzja
Streszczenie (PL)
Streszczenie (ENG)
Ogłoszenie o obronie


14 września 2023 (czwartek) o godz. 10.15 odbędzie się w trybie stacjonarnym w Sali Konferencyjnej (budynek A4, parter, sala A4.5, ul Wólczańska 171/173) publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Sadowskiej nt. „Wpływ transglutaminazy na kształtowanie cech jakościowych bezglutenowego pieczywa gryczanego”. Promotor: dr hab. inż. Anna Diowksz, prof. uczelni.

Recenzja
Recenzja
Streszczenie (PL)
Streszczenie (ENG)
Ogłoszenie o obronie


4 lipca 2023 (wtorek) o godz. 11.15 odbędzie się w trybie stacjonarnym w Sali Konferencyjnej (parter, budynek A4, ul Wólczańska 171/173) publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Weroniki Cieciury-Włoch nt. „Wytwarzanie wodoru w procesie ciemnej fermentacji z wykorzystaniem odpadowej biomasy roślinnej”. Promotor: dr hab. inż. Sebastian Borowski, prof. uczelni.

Recenzja
Recenzja
Streszczenie (PL)
Streszczenie (ENG)
Ogłoszenie o obronie


28 czerwca 2023 (środa) o godz. 9.00 odbędzie się w trybie stacjonarnym w Sali Konferencyjnej (parter, budynek A4, ul Wólczańska 171/173) publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Karoliny Wawrzyńczak nt. „Olejki eteryczne i hydrolaty z wybranych roślin – skład chemiczny i właściwości biologiczne”. Promotor: prof. dr hab. inż. Danuta Kalemba. Promotor pomocniczy: dr inż. Agnieszka Krajewska.

Recenzja
Recenzja
Streszczenie (PL)
Streszczenie (ENG)
Ogłoszenie o obronie


24 marca 2023 (piątek) o godz. 13.15 odbędzie się w trybie stacjonarnym w Sali Konferencyjnej (parter, budynek A4, ul Wólczańska 171/173) publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Eweliny Pawlikowskiej nt. „Drożdże Metschnikowia spp. jako potencjalny czynnik biokontroli". Promotor: prof. dr hab. inż. Dorota Kręgiel. Promotor pomocniczy: Hubert Antolak.

Recenzja
Recenzja
Streszczenie (PL)
Streszczenie (ENG)
Ogłoszenie o obronie


3 marca 2023 (piątek) o godz. 12.15 odbędzie się w trybie stacjonarnym w Sali Konferencyjnej (parter, budynek A4, ul Wólczańska 171/173) publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Izabeli Cieleckiej nt. "Modelowanie in situ biosyntezy i właściwości fizyko-mechanicznych nanocelulozy bakteryjnej". Promotor: prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki.

Recenzja
Recenzja
Streszczenie (PL)
Streszczenie (ENG)
Ogłoszenie o obronie


2 marca 2023 (czwartek) o godz. 12.15 odbędzie się w trybie stacjonarnym w Sali Konferencyjnej (parter, budynek A4, ul Wólczańska 171/173) publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Chlebicz-Wójcik nt. "Opracowanie preparatów synbiotycznych do profilaktyki zdrowotnej trzody chlewnej". Promotor: prof. dr hab. inż. Katarzyna Śliżewska.

Recenzja
Recenzja
Streszczenie (PL)
Streszczenie (ENG)
Ogłoszenie o obronie


24 lutego 2023 (piątek) o godz. 11.15 odbędzie się w trybie stacjonarnym w Sali Konferencyjnej (parter, budynek A4, ul Wólczańska 171/173) publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Robak nt. "Intensyfikacja wykorzystania monosacharydów w procesie otrzymywania bioetanolu drugiej generacji". Promotor: dr hab. inż. Maria Balcerek, prof. uczelni; promotor pomocniczy: dr inż. Urszula Dziekońska-Kubczak.

Recenzja
Recenzja
Streszczenie (PL)
Streszczenie (ENG)
Ogłoszenie o obronie


23 lutego 2023 (czwartek) o godz. 11.15 odbędzie się w trybie stacjonarnym w Sali Konferencyjnej (parter, budynek A4, ul Wólczańska 171/173) publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Wiśniewskiej nt. "Fizjologiczna, molekularna i biochemiczna charakterystyka zimnolubnych grzybów mikroskopowych z kolekcji Instytutu Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej". Promotor: dr hab. inż. Aneta Białkowska, prof. uczelni.

Recenzja
Recenzja
Streszczenie (PL)
Streszczenie (ENG)
Ogłoszenie o obronie


15 lutego 2023 (środa) o godz. 11.15 odbędzie się w trybie stacjonarnym w Sali Konferencyjnej (parter, budynek A4, ul Wólczańska 171/173) publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Lidii  Mielcarz-Skalskiej nt. "Zastosowanie nanocząstek w nawożeniu roślin uprawnych". Promotor: dr hab. inż. Beata Smolińska, prof. uczelni.

Recenzja
Recenzja
Streszczenie (PL)
Streszczenie (ENG)
Ogłoszenie o obronie


27 października 2022 r. (czwartek) o godz. 12.15 z użyciem platformy Microsoft Teams odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Kamila Dędek nt. "Otrzymywanie i właściwości produktów interakcji skrobi z kwasem ferulowym". Promotor: dr hab. inż. Justyna Rosicka-Kaczmarek, prof. uczelni; promotor pomocniczy: dr Karolina Miśkiewicz.
Link do wydarzenia na MS Teams

Recenzja
Recenzja
Streszczenie (PL)
Streszczenie (ENG)
Ogłoszenie o obronie


27 września 2022 r. (wtorek) o godz. 10.15 z użyciem platformy Microsoft Teams odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Błażeja Mielczarka nt. "Metoda optymalizacji produkcji wybranych wyrobów piekarniczych". Promotor: prof. dr hab. inż. Katarzyna Śliżewska; promotor: dr hab. inż. Tomasz Olejnik, prof. uczelni.
Link do wydarzenia na MS Teams

Recenzja
Recenzja
Streszczenie (PL)
Streszczenie (ENG)
Ogłoszenie o obronie

Strona dziala - zabbix