Ogłoszenia o obronie rozprawy doktorskiej

2 marca 2023 (czwartek) o godz. 12.15 odbędzie się w trybie stacjonarnym w Sali Konferencyjnej (parter, budynek A4, ul Wólczańska 171/173) publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Chlebicz-Wójcik nt. "Opracowanie preparatów synbiotycznych do profilaktyki zdrowotnej trzody chlewnej". Promotor: prof. dr hab. inż. Katarzyna Śliżewska.

Recenzja
Recenzja
Streszczenie (PL)
Streszczenie (ENG)
Ogłoszenie o obronie


24 lutego 2023 (piątek) o godz. 11.15 odbędzie się w trybie stacjonarnym w Sali Konferencyjnej (parter, budynek A4, ul Wólczańska 171/173) publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Robak nt. "Intensyfikacja wykorzystania monosacharydów w procesie otrzymywania bioetanolu drugiej generacji". Promotor: dr hab. inż. Maria Balcerek, prof. uczelni.

Recenzja
Recenzja
Streszczenie (PL)
Streszczenie (ENG)
Ogłoszenie o obronie


23 lutego 2023 (czwartek) o godz. 11.15 odbędzie się w trybie stacjonarnym w Sali Konferencyjnej (parter, budynek A4, ul Wólczańska 171/173) publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Wiśniewskiej nt. "Fizjologiczna, molekularna i biochemiczna charakterystyka zimnolubnych grzybów mikroskopowych z kolekcji Instytutu Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej". Promotor: dr hab. inż. Aneta Białkowska, prof. uczelni.

Recenzja
Recenzja
Streszczenie (PL)
Streszczenie (ENG)
Ogłoszenie o obronie


15 lutego 2023 (środa) o godz. 11.15 odbędzie się w trybie stacjonarnym w Sali Konferencyjnej (parter, budynek A4, ul Wólczańska 171/173) publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Lidii  Mielcarz-Skalskiej nt. "Zastosowanie nanocząsteczek w nawożeniu roślin uprawnych". Promotor: dr hab. inż. Beata Smolińska, prof. uczelni.

Recenzja
Recenzja
Streszczenie (PL)
Streszczenie (ENG)
Ogłoszenie o obronie


27 października 2022 r. (czwartek) o godz. 12.15 z użyciem platformy Microsoft Teams odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Kamila Dędek nt. "Otrzymywanie i właściwości produktów interakcji skrobi z kwasem ferulowym". Promotor: dr hab. inż. Justyna Rosicka-Kaczmarek, prof. uczelni; promotor pomocniczy: dr Karolina Miśkiewicz.
Link do wydarzenia na MS Teams

Recenzja
Recenzja
Streszczenie (PL)
Streszczenie (ENG)
Ogłoszenie o obronie


27 września 2022 r. (wtorek) o godz. 10.15 z użyciem platformy Microsoft Teams odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Błażeja Mielczarka nt. "Metoda optymalizacji produkcji wybranych wyrobów piekarniczych". Promotor: prof. dr hab. inż. Katarzyna Śliżewska; promotor: dr hab. inż. Tomasz Olejnik, prof. uczelni.
Link do wydarzenia na MS Teams

Recenzja
Recenzja
Streszczenie (PL)
Streszczenie (ENG)
Ogłoszenie o obronie

Strona dziala - zabbix