Praktyki

W zawiązku z obowiązującym od 29.10.2021r. Regulaminem praktyk zawodowych w Politechnice Łódzkiej (Zarządzenie Nr 66/2021 Rektora PŁ z 29.10.2021 r. – tekst jednolity ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem 83/2021) każdy student Wydziału BiNoŻ przed przystąpieniem do jej realizacji obowiązkowo musi skontaktować się z Opiekunem praktyk dla swojego kierunku/specjalności według poniższego wykazu.

Brak kontaktu z opiekunem praktyk przed przystąpieniem do jej realizacji może skutkować niespełnieniem wszystkich warunków zaliczenia określonych w Regulaminie praktyk w PŁ.

Lp.

Opiekun praktyk

Studia I stopnia
Kierunek/Specjalność

Studia II stopnia
Kierunek/Specjalność

1.

dr inż. Barbara Sikora
barbara.sikora@p.lodz.pl

Biotechnologia/
Biochemia techniczna i biotechnologia molekularna, Żywność funkcjonalna

Biotechnologia/
Biotechnologia molekularna i przemysłowa

Biogospodarka

Biogospodarka zrównoważona

2.

dr hab. inż. Katarzyna Pielech-Przybylska
katarzyna.pielech-przybylska@p.lodz.pl

Biotechnologia/
Mikrobiologia przemysłowa, Technologia fermentacji

Biotechnologia/
Mikrobiologia stosowana i technologia fermentacji

3.

dr inż. Alicja Buchowiecka
alicja.buchowiecka@p.lodz.pl

IFE: Industrial Biotechnology

IFE: Industrial Biotechnology

4.

dr hab. inż. Justyna Rosicka-Kaczmarek, prof. uczelni
justyna.rosicka-kaczmarek@p.lodz.pl

Technologia żywności i żywienie człowieka/
wszystkie specjalności

Technologia żywności i żywienie człowieka/
wszystkie specjalności

5.

dr inż. Agnieszka Krajewska
agnieszka.krajewska@p.lodz.pl

-

Technologia kosmetyków

6.

dr inż. Katarzyna Mietlińska
katarzyna.mietlinska@p.lodz.pl

-

7.

dr inż. Joanna Oracz
joanna.oracz@p.lodz.pl

Menedżer żywności i żywienia

-

8.

dr inż. Joanna Grzelczyk
joanna.grzelczyk@p.lodz.pl

-

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ ds. praktyk studenckich dr inż. Agnieszka Papiewska: agnieszka.papiewska@p.lodz.pl

Strona dziala - zabbix