Staże

Szukasz pracy, praktyk, możliwości rozwoju zawodowego?

  • Nie wiesz, jak zabrać się za poszukiwanie pracy?
  • Nie masz motywacji do tego, by działać?
  • Nie wiesz, co zrobić, by dobrze pokierować swoim rozwojem edukacyjnym i zawodowym?
  • Potrzebujesz pomocy w pisaniu dokumentów aplikacyjnych?

Zapraszamy na bezpłatne, indywidualne doradztwo zawodowe!

W rozmowie z doradcą możesz:

  • Wykonać testy psychozawodowe
  • Określić swoje mocne i słabe strony oraz predyspozycje do pracy na określonym stanowisku
  • Poznać możliwości, jakie przed Tobą stoją, w związku z ukończonym kierunkiem studiów
  • Dowiedzieć się na temat sytuacji na rynku pracy w Twojej branży, poznać jego specyfikę i wymogi
  • Zapoznać się z metodami poszukiwania pracy
  • Skonsultować swoje dokumenty aplikacyjne

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ STUDENTÓW 1 ROKU! – JUŻ DZISIAJ ZADBAJ O SWOJA ZAWODOWĄ PRZYSZŁOŚĆ

BIURO KARIER POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
al. Politechniki 3a, 90-924 Łódź, tel./fax: (42) 631 27 39, (42) 631 21 39
e-mail: a.rasmus@biurokarier.p.lodz.plwww.biurokarier.p.lodz.pl

Erasmus Internship/ Master Project in Groningen

Cell division in bacteria is a seemingly simple process, which involves a few steps: cell elongation, septum formation and division. Rod-shaped bacteria such as Escherichia coli or Bacillus subtilis elongate and form a septum in the middle of the rod, which eventually separates the cell into two daughter cells. This process involves many steps and protein factors that cooperate to bring to division. All molecular details and the role of each protein in the system is yet poorly understood.

In our group we study cell division process in B. subtilis and E. coli. If you want to do an Erasmus programme/ Internship of 6 to 12 months in our group, you can send your CV and cover letter to Dirk-Jan Scheffers (d.j.scheffers@rug.nl) – the head of the cell division group. The work involves cloning, making point mutations, microscopy, protein purification and biochemical characterization using established assays. Chances of a co-authorship are high and you can expect a good atmosphere during working hours.

Stypendia konferencyjne

Dofinansowanie uczestnictwa w międzynarodowych kongresach, sympozjach i konferencjach naukowych.
Celem tego programu jest dofinansowanie uczestnictwa polskich uczonych w międzynarodowych kongresach, sympozjach i konferencjach naukowych w Polsce lub za granicą.
O stypendium mogą ubiegać się osoby, które zamierzają wygłosić na konferencji zaaprobowany przez organizatorów referat, komunikat, lub przedstawić plakat, jednocześnie zaś mają udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinie odpowiadającej tematycznie konferencji. Muszą one być pracownikami lub doktorantami w krajowej szkole wyższej lub innej instytucji prowadzącej badania naukowe. Stypendium przeznaczone jest dla obywateli polskich, w wieku do 35 lat, a może być wykorzystane na dofinansowanie kosztów podróży, opłat konferencyjnych, zakwaterowania bądź wyżywienia w czasie konferencji.

Strona dziala - zabbix