Profesury

prof. dr hab. inż. Joanna Leszczyńska
NADANIE TYTUŁU NAUKOWEGO PROFESORA

prof. dr hab. inż. Katarzyna Śliżewska
NADANIE TYTUŁU NAUKOWEGO PROFESORA

prof. dr hab. inż. Dorota Maria Kręgiel
NADANIE TYTUŁU NAUKOWEGO PROFESORA

prof. dr hab. inż. Dorota Żyżelewicz
NADANIE TYTUŁU NAUKOWEGO PROFESORA

prof. dr hab. inż. Alina Kunicka-Styczyńska
NADANIE TYTUŁU NAUKOWEGO PROFESORA

prof. dr hab. inż. Grażyna Budryn
NADANIE TYTUŁU NAUKOWEGO PROFESORA

prof. dr hab. inż. Elżbieta Klewicka
NADANIE TYTUŁU NAUKOWEGO PROFESORA

prof. dr hab. Beata Gutarowska
NADANIE TYTUŁU NAUKOWEGO PROFESORA

Strona dziala - zabbix