Katedra Cukrownictwa i Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

Adres
ul. Wólczańska 171/173
90-530 Łódź
tel. 42 631 34 49
w5k52@adm.p.lodz.pl

Biuro Katedry
tel. 42 631 34 49
mgr Beata Myszkorowska
beata.myszkorowska@p.lodz.pl

Kierownik Katedry
dr hab. inż. Andrzej Baryga, prof. uczelni, tel. 502-239-204, andrzej.baryga@p.lodz.pl

Pracownicy naukowi:
prof. dr hab. inż. Alina Kunicka-Styczyńska, tel. 34-56, alina.kunicka@p.lodz.pl
prof. dr hab. inż. Tomasz P. Olejnik, tel. 34-55, tomasz.olejnik@p.lodz.pl
dr hab. inż. Maciej Wojtczak, prof. uczelni, tel. 34-50 i 27-90, maciej.wojtczak@p.lodz.pl
dr hab. inż. Krzysztof Kołodziejczyk, tel. 27-77, krzysztof.kolodziejczyk@p.lodz.pl
dr inż. Stanisław Brzeziński, prof. uczelni, tel. 27-94, stanisław.brzezinskia@p.lodz.pl
dr inż. Aneta Antczak-Chrobot, tel. 34-57, aneta.antczak@p.lodz.pl
dr inż. Ilona Błaszczyk, tel. 34-48, ilona.blaszczyk@p.lodz.pl
dr inż. Radosław Gruska, tel. 34-69, radoslaw.gruska@p.lodz.pl
dr inż. Andrzej Jaśkiewicz, tel. 27-93, andrzej.jaskiewicz@p.lodz.pl
dr inż. Michał Koter,  tel. 27-93, michal.koter@p.lodz.pl
dr inż. Agnieszka Papiewska, tel. 34-57, agnieszka.papiewska@p.lodz.pl
dr inż. Maria Woźniak-Malczewska, 34-48, maria.wozniak-malczewska@p.lodz.pl
mgr inż. Andrzej Czarnecki, tel. 34-63, andrzej.czarnecki@p.lodz.pl

Specjaliści naukowo-techniczni
mgr inż. Beata Świącik, tel. 34-52, beata.swiacik@p.lodz.pl
tech. Jadwiga Grędkiewicz, tel. 34-52, jadwiga.gredkiewicz@p.lodz.pl
mgr Artur Skoneczny, tel. 34-52, artur.skoneczny@p.lodz.pl
tech. Marek Grzelak, tel. 34-51, 27-89, marek.grzelak@p.lodz.pl

Treść (rozbudowana)
Zakres działalności
0
Tematyka prac naukowo–badawczych
0
Laboratoria badawcze
0
Pracownie
0
Współpraca z przemysłem
0
Certyfikaty i akredytacje
0

Strona dziala - zabbix