Sytuacje awaryjne

Wszelkie stwierdzone awarie lub inne stany zagrożenia proszę zgłaszać jednocześnie:

  • portierom pod numerami 2901 i 2900
  • w godzinach pracy mgr Renaty Kulińskiej pod numerem tel. 3402
  • po godzinie 16.00 - pod numerem tel. 5269

Dyżurujący pracownicy mają za zadanie wyłącznie zabezpieczenie budynków przed zagrożeniami wynikającymi z zaistniałej awarii, natomiast jej usunięcie należy do firmy, która w wyniku przetargu jest do tego zobligowana.

Strona dziala - zabbix