Tematyka prac naukowo–badawczych

Tematyka prac naukowo–badawczych w Katedrze Cukrownictwa i Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

Technologia produkcji cukru

  • Ocena skuteczności i efektywności przebiegu procesu produkcji cukru – analiza procesów jednostkowych,
  • Przetwarzanie surowca o obniżonej wartości technologicznej,
  • Badania wpływu procesu technologicznego i środowiska produkcji w cukrowni  na mikrobiologiczne bezpieczeństwo i jakość cukru, wysłodków oraz melasu,
  • Określenie przyczyn obniżenia właściwości filtracyjnych soków cukrowniczych,

Analityka cukrownicza

  • Wykorzystanie osadu saturacyjnego jako odkwaszającego dodatku do gleby,
  • Zużycie siarki w procesie produkcji a jakość i bezpieczeństwo cukru  białego jako produktu wysokiej jakości pozbawionego alergenów.

Mikrobiologia

  • Zmiany wielkości parametrów chemicznych oraz stopnia  mikrobiologicznego zanieczyszczenia soku gęstego podczas jego magazynowania,
  • Potencjał nanocząstek zbudowanych z poli(2-izopropenylo-2-oxazoliny) i poliestrów w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności,
  • Monitorowanie czystości mikrobiologicznej procesu produkcji cukru w aspekcie bezpieczeństwa żywności,
  • Ocena mikrobiologiczna zdegradowanego buraka cukrowego.

Strona dziala - zabbix