Studencki Wolontariat Naukowy

Data dodania
Kategorie

Na naszym wydziale trwa program Studencki Wolontariat Naukowy. Jest on skierowany do ambitnych studentów, którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania naukowe.

Image

Celem projektu jest umożliwienie zdolnym, pracowitym studentom udziału w projektach naukowych, rozwijanie umiejętności w pracy laboratoryjnej, a także w innych aktywnościach naukowych.
Opiekunem Studenckiego Wolontariatu Naukowego może zostać każdy pracownik ze stopniem naukowym doktora.
Studenci, którzy będą ubiegać się o Wolontariat Naukowy muszą mieć pełną rejestrację na rok akademicki, średnią ocen z ostatniego semestru co najmniej 4.0.

Załączniki
Document
Document

Strona dziala - zabbix