Studencki Wolontariat Naukowy

Data dodania 18/07/2021 - 19:00
Kategorie

Na naszym wydziale trwa program Studencki Wolontariat Naukowy. Jest on skierowany do ambitnych studentów, którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania naukowe.

Image

Celem projektu jest umożliwienie zdolnym, pracowitym studentom udziału w projektach naukowych, rozwijanie umiejętności w pracy laboratoryjnej, a także w innych aktywnościach naukowych.
Opiekunem Studenckiego Wolontariatu Naukowego może zostać każdy pracownik ze stopniem naukowym doktora.
Studenci, którzy będą ubiegać się o Wolontariat Naukowy muszą mieć pełną rejestrację na rok akademicki, średnią ocen z ostatniego semestru co najmniej 4.0.

Załączniki
Document
Document

Strona dziala - zabbix