Akredytacja

Wszystkie kierunki kształcenia na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności są regularnie poddawane ocenie jakościowej przez komisje akredytacyjne.

W 2018 roku Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności był wizytowany przez ekspertów Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) oraz ekspertów europejskich zrzeszonych w ENAEE (European Network for Acreditation of Engineering Education).  Na podstawie przedstawionych dokumentów akredytacyjnych oraz Raportu Zespołu Oceniającego, kierunkowi studiów BIOTECHNOLOGIA udzielono akredytacji KAUT na 5 lat, tj. do roku akademickiego 2022/2023.
Jest to jednoznaczne z nadaniem certyfikatu międzynarodowego EUR-ACE Label (European Accreditation of Engineering Programmes).

Image
akredytacja
Image
akredytacja
Image
akredytacja

Strona dziala - zabbix