Studia podyplomowe

"Technologia i jakość w przemyśle cukrowniczym"
Katedra Cukrownictwa i Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności organizuje studia podyplomowe pod nazwą „Technologia i jakość w przemyśle cukrowniczym” skierowane do osób zainteresowanych tematyką związaną z produkcją cukru, w szczególności pracowników przemysłu cukrowniczego i firm współpracujących z branżą.
Tematyka studiów obejmuje treści z zakresu technologii cukrownictwa i analityki cukrowniczej, z zakresu automatyki i sterowania procesami oraz aktualnych zagadnień związanych z jakością jak i bezpieczeństwem surowca oraz produkcji.
Celem studiów podyplomowych jest poszerzenie wiedzy z zakresu technologii i aparatury cukrowniczej oraz zapoznanie z obecnym stanem nauki i techniki, postępem oraz perspektywami rozwojowymi w krajowym i światowym cukrownictwie.
Bliższe informacje.


Studia Podyplomowe "Studium kosmetologii"
Studia przygotowują specjalistów dla przemysłu kosmetycznego i perfumeryjnego. Przeznaczone  są one dla absolwentów wyższych uczelni, którzy pracują lub planują związać się z tym przemysłem.
Program przewiduje wykłady, seminaria i zajęcia laboratoryjne z zakresu m. in.  surowców kosmetycznych i produktów zapachowych, podstaw technologii kosmetyków, laseroterapii, dermatologii, immunologii i alergologii, mikrobiologii, aparatury przemysłu kosmetycznego, marketingu i zarządzania.|
Zajęcia realizowane są  przez wysoko kwalifikowaną kadrę  pracowników naukowych PŁ i UM w Łodzi oraz przez doświadczonych pracowników firm kosmetycznych.
Bliższe informacje na stronie Studium.

Strona dziala - zabbix