Studia podyplomowe

Treść (rozbudowana)
Studia podyplomowe „Nowoczesne Żywienie i Zarządzanie w Gastronomii”

Zapraszamy do uczestnictwa w drugiej edycji studiów podyplomowych „Nowoczesne Żywienie i Zarządzanie w Gastronomii” realizowanych w Instytucie Technologii i Analizy Żywności i Instytucie Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej we współpracy z Instytutem Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju Wydziału Organizacji i Zarządzania.
Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów uczelni wyższych (studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich) chcących rozwinąć wiedzę i umiejętności dotyczące nowoczesnej produkcji żywności, planowania diet oraz organizacji żywienia, a także zdobyć nowe kompetencje pozwalające na osiągnięcie poziomu eksperta z zakresu zarządzania i marketingu w produkcji, dystrybucji i usług związanych z produkcją żywności i potraw.
Uczestnik studiów zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • nowoczesnych technik stosowanych w produkcji gastronomicznej,
  • projektowania nowych wyrobów i procesów produkcji żywności i potraw,
  • najnowszych zasad żywienia i opracowywania diet zgodnie z zaleceniami żywieniowymi i dietetycznymi,
  • trendów rozwoju produkcji spożywczej i gastronomicznej, 
  • organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw z branży HoReCa, 
  • zasad bezpieczeństwa i systemów jakości żywności, 
  • zarządzania oraz opracowania planów rozwoju i inwestycji firmy, 
  • nowoczesnych działań promocyjnych i marketingowych, 
  • kierowania zespołem pracowników oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Aktualna edycja studiów podyplomowych będzie realizowana w okresie od 1 października 2024 roku do 30 września 2025 roku.
Pytania i zgłoszenie uczestnictwa prosimy kierować na adres poczty elektronicznej kierownika studiów podyplomowych dr hab. inż. Joanny Oracz (joanna.oracz@p.lodz.pl) w terminie do dnia 15 lipca 2024 roku.

Studia Podyplomowe Nowoczesne Żywienie i Zarządzanie w Gastronomii
0
Studia podyplomowe „Mikrobiologia, higiena i jakość w przemyśle spożywczym”

Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii zaprasza do uczestnictwa w studiach podyplomowych „Mikrobiologia, higiena i jakość w przemyśle spożywczym”.
Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów wyższych uczelni, którzy pracują lub zamierzają podjąć pracę w zakładach przemysłu spożywczego, laboratoriach oceniających jakość i bezpieczeństwo żywności, jednostkach urzędowej kontroli żywności, firmach doradczych i audytujących, oraz w firmach zajmujących się obrotem żywności.
Zakres tematyczny studiów obejmuje: fizjologiczne uwarunkowania znaczenia mikroorganizmów w żywności, źródła zanieczyszczeń mikrobiologicznych w produkcji żywności, zapewnienie higieny w produkcji żywności, metody przechowywania i utrwalania żywności, rola laboratorium mikrobiologicznego w zapewnieniu jakości żywności, alternatywne i zmodyfikowane metody w analityce mikrobiologicznej,  mikrobiologiczne zanieczyszczenia żywności, bezpieczeństwo żywności.
Kierownikiem studiów jest dr hab. inż. Małgorzata Piotrowska, prof. uczelni, malgorzata.piotrowska@p.lodz.pl
Więcej informacji na stronie lub telefonicznie 42 631 32 73.

0
Studia podyplomowe „Gospodarka obiegu zamkniętego w przemyśle”

Katedra Biotechnologii Środowiskowej PŁ zaprasza do udziału w I edycji studiów podyplomowych „Gospodarka obiegu zamkniętego w przemyśle”.
Dzięki naszej wieloletniej współpracy z przemysłem opartej na realizacji modelu gospodarki cyrkularnej i wdrażaniu innowacji studia te zapewniają zdobycie solidnej wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa w branżach: spożywczej, biotechnologicznej, farmaceutycznej, kosmetycznej i pokrewnych według zasad: trwałego i zrównoważonego rozwoju, gospodarki o obiegu zamkniętym, czystej produkcji oraz odpowiedzialności społecznej. Studia dedykowane są również dla jednostek instytucji państwowych związanych z gospodarką wodno-ściekową i odpadami oraz ochroną i monitoringiem środowiska.
Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do dokonywania innowacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem pod kątem ochrony środowiska, prowadzenia monitoringu środowiskowego, identyfikacji i wdrażania innowacji zmniejszających negatywne oddziaływanie przemysłu na środowisko naturalne, a także pozyskiwania środków na działania efektywne środowiskowo ze źródeł zewnętrznych.
Osoba do kontaktu: dr hab. inż. Justyna Szulc, justyna.szulc@p.lodz.pl
Więcej informacji na stronie lub pod tel. 42 631 27 43.

0
Studia podyplomowe "Nowoczesne Żywienie i Zarządzanie w Gastronomii"

Zapraszamy do uczestnictwa w studiach podyplomowych „Nowoczesne Żywienie i Zarządzanie w Gastronomii” realizowanych w Instytucie Technologii i Analizy Żywności i Instytucie Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej we współpracy z Instytutem Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju Wydziału Organizacji i Zarządzania.
Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów uczelni wyższych (studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich) chcących rozwinąć wiedzę i umiejętności dotyczące nowoczesnej produkcji żywności, planowania diet oraz organizacji żywienia, a także zdobyć nowe kompetencje pozwalające na osiągnięcie poziomu eksperta z zakresu zarządzania i marketingu w produkcji, dystrybucji i usług związanych z produkcją żywności i potraw.
Uczestnik studiów podyplomowych zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych technik stosowanych w produkcji gastronomicznej, projektowania nowych wyrobów i procesów produkcji żywności i potraw, najnowszych zasad żywienia, opracowywania diet zgodnie z zaleceniami żywieniowymi i dietetycznymi, trendów rozwoju produkcji spożywczej i gastronomicznej, organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw gastronomicznych i hotelarskich, zasad bezpieczeństwa żywności i systemów jakości żywności, zarządzania firmą z branży gastronomicznej i hotelarskiej, opracowania planów rozwoju i inwestycji firmy gastronomicznej i hotelarskiej, nowoczesnych działań promocyjnych i marketingowych, kierowania zespołem pracowników oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Aktualna edycja studiów podyplomowych będzie realizowana w okresie od 1 października 2023 roku do 30 września 2024 roku.
Pytania i zgłoszenie uczestnictwa prosimy kierować na adres poczty elektronicznej kierownika studiów podyplomowych dr inż. Joanny Oracz (joanna.oracz@p.lodz.pl) w terminie do dnia 30 września 2023 roku.

W celu zgłoszenia uczestnictwa na studiach lub uzyskania dostępu do szczegółowych informacji o studiach Nowoczesne Żywienie i Zarządzanie w Gastronomii - proszę wykonać trzy kroki i postępować dalej:
1. Założyć konto na portalu port.edu.p.lodz.pl wskazując działający adres mailowy. W tym celu wybierz następujący LINK
2. Zalogować się do portalu poprzez stronę logowania
3. Wstępnie zapisać się na kurs jako kandydat na słuchacza klikając LINK i wpisując klucz dostępu: NŻiZGEDI

UWAGA! Zanim dokonasz rejestracji możesz zapoznać się z instrukcją
Po zapisaniu się na kurs zostajesz kandydatem na słuchacza, kolejny krok to wypełnienie Karty Słuchacza

0
Studia podyplomowe „Technologiczne i jakościowe aspekty w procesie produkcji cukru”

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w studiach podyplomowych „Technologiczne i jakościowe aspekty w procesie produkcji cukru” realizowanych w Katedrze Cukrownictwa i Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej.
Uczestnik studiów podyplomowych zdobędzie w pogłębionym stopniu zaawansowaną wiedzę obejmującą szczegółowe zagadnienia związane z produkcją cukru takie jak technologia cukru, analityka cukrownicza z uwzględnieniem nowoczesnych technik analizy instrumentalnej, wykorzystanie produktów ubocznych i odpadów produkcyjnych jako użytecznego surowca, gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka cieplna, pomiary i automatyka, dokumentacja techniczna, analiza statystyczna oraz systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności włączając w to bezpieczeństwo mikrobiologiczne produktu. Aktualna edycja studiów podyplomowych będzie realizowana w okresie od 1 września 2023 roku do 30 września 2024 roku.
Zajęcia wykładowe, laboratoryjne, ćwiczeniowe, projektowe, seminarium będą prowadzone przez kompetentnych specjalistów posiadających wiedzę teoretyczną i doświadczenie praktyczne stale zdobywane poprzez ścisłą współpracę z przemysłem. Temat pracy dyplomowej zostanie ustalony w porozumieniu z pracodawcą uczestnika.
Oferta skierowana jest do pracowników zarówno branży cukrowniczej jak i przedsiębiorstw współpracujących z cukrowniami oraz innych osób zainteresowanych procesem produkcji cukru.
Pytania i zgłoszenie uczestnictwa prosimy kierować na adres poczty elektonicznej kierownika studiów podyplomowych dr inż. Ilony Błaszczyk (ilona.blaszczyk@p.lodz.pl) lub Kierownika Katedry Cukrownictwa i Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności dr hab. inż. Andrzeja Barygi, prof. uczelni (andrzej.baryga@p.lodz.pl) w terminie do dnia 11 sierpnia 2023 roku.

0
Studia Podyplomowe "Studium kosmetologii"

Szanowni Państwo, uprzejmie zapraszam na studia podyplomowe: „Studium Kosmetologii”, które będą realizowane na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej.

Program adresowany jest zarówno do osób związanych z przemysłem kosmetycznym, jak również osób pasjonujących się tworzeniem i projektowaniem produktów pielęgnacyjnych. Nasi słuchacze zdobędą aktualną wiedzę z zakresu projektowania i analizy nowych kosmetyków pielęgnacyjnych, myjących i dekoracyjnych, tworzenia receptur spełniających wymagania Unii Europejskiej oraz europejskich jednostek certyfikujących kosmetyki naturalne. W ramach studium będą prowadzone zajęcia między innymi z zakresu dermatologii, surowców kosmetycznych, mikrobiologii, toksykologii form kosmetycznych, regulacji prawnych dotyczących obrotu kosmetykami oraz perfumerii.

Studia będą miały formę hybrydową. Wykłady, ćwiczenia, seminaria będą miały formę zdalną, natomiast laboratoria będą prowadzone stacjonarnie w wyremontowanych salach Instytutu Surowców Naturalnych i Kosmetyków. Studia obejmują dwa semestry w sumie 206 godzin dydaktycznych, w tym wykłady, laboratoria i seminaria. Zajęcia będą odbywać się co dwa tygodnie na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej w piątkowe popołudnia i soboty.

Planowany termin rozpoczęcia studiów to listopad 2023. Zapraszam serdecznie i proszę o kontakt pod adresem agnieszka.krajewska@p.lodz.pl lub telefonicznie 42 631 34 23. Liczba miejsc jest ograniczona

0

Strona dziala - zabbix