Pracownie

Pracownie w Katedrze Cukrownictwa i Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności


Pracownia Spektrofotometryczna
spektrometria absorpcji atomowej F-AAS, GF-AAS spektrometria średniej i bliskiej podczerwieni FT-NIR, MIR mineralizacja mikrofalowa

Pracownia Chromatograficzna
chromatografia jonowa HPAEC-PAD, chromatografia żelowa GPC/SEC chromatografia HPLC z detekcją CAD, UV, RI

Pracownia Analizy Cukru, Wysłodków i Melasu
polarymetria, refraktometria, spektrofotometria UV/VIS

Pracownia Fizykochemiczna

Pracownia Technologiczna


Pracownia Mikrobiologiczna

Strona dziala - zabbix