Wydziałowa Rada Samorządu

Skład Wydziałowej Rady Samorządu

Kontakt ogólny: binoz@samorzad.p.lodz.pl

Przewodnicząca
Martyna Barton

Wiceprzewodnicząca
Patrycja Perzyńska

Członkowie
Marta Bartosiewicz