Wydziałowa Rada Samorządu

Skład Wydziałowej Rady Samorządu

Kontakt ogólny: binoz@samorzad.p.lodz.pl

Przewodnicząca
Maria Janczewska

Wiceprzewodniczący
Jakub Modrzyński

Skarbnik
Anna Śpiewak

Członkowie:  
Adam Drożdżyński 
Aleksandra Grzegorczyk 
Julia Rymarczyk 
Filip Jóźwiak 
Mateusz Szabela 
Gabriela Lewandowska 
Małgorzata Tarasiewicz 
Małgorzata Ciach 
Martyna Kowalska 
Adela Janiszewska 
Kinga Stoińska 
Aleksandra Morawska 
Zuzanna Piotrowska

Strona dziala - zabbix