Współpraca z przemysłem

Współpraca z otoczeniem przemysłowym w Katedrze Cukrownictwa i Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
  • Optymalizacja i monitorowanie procesów  jednostkowych w procesie produkcji cukru,
  • Identyfikacja ciał obcych pojawiających się podczas produkcji cukru,
  • Analiza jakości półproduktów (soków) oraz odpadów przemysłu cukrowniczego (osad saturacyjny, wysłodki, melas),
  • Badania wpływu opakowań/zbiorników/cystern na jakość transportowanego cukru białego,
  • Poprawa efektywności procesów krystalizacji (głównie krystalizacji III),
  • Kształcenie kadry dla cukrowni: podnoszenie kompetencji, kursy dokształcające, współpraca z przemysłem w zakresie staży

 

Strona dziala - zabbix