Rada dyscypliny technologia żywności i żywienia

prof. dr hab. inż. Grażyna Budryn (KIEROWNIK DYSCYPLINY)
dr hab. inż. Radosław Bonikowski, prof. uczelni (WICEPRZEWODNICZĄCY RADY)
prof. dr hab. inż. Elżbieta Klewicka
prof. dr hab. inż. Robert Klewicki
prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz 
prof. dr hab. inż. Alina Kunicka-Styczyńska
prof. dr hab. inż. Joanna Leszczyńska
prof. dr hab. inż. Elżbieta Sobiecka
prof. dr hab. inż. Katarzyna Śliżewska
prof. dr hab. inż. Dorota Żyżelewicz
dr hab. inż. Maria Balcerek, prof. uczelni
dr hab. inż. Andrzej Baryga, prof. uczelni
dr hab. inż. Aneta Białkowska, prof. uczelni
dr hab. inż. Anna Diowksz, prof. uczelni
dr hab. Edyta Gendaszewska-Darmach, prof. uczelni
dr hab. inż. Edyta Kordialik-Bogacka, prof. uczelni
dr hab. inż. Agnieszka Nowak, prof. uczelni
dr hab. inż. Tomasz Olejnik, prof. uczelni
dr hab. inż. Małgorzata Piotrowska, prof. uczelni
dr hab. inż. Anna Podsędek, prof. uczelni 
dr hab. inż. Justyna Rosicka-Kaczmarek, prof. uczelni
dr hab. inż. Beata Smolińska, prof. uczelni
dr hab. inż. Małgorzata Zakłos-Szyda, prof. uczelni
dr hab. inż. Monika Kosmala
dr hab. inż. Anna Koziróg
dr hab. Katarzyna Rajkowska
dr hab. inż. Anna Wajs-Bonikowska
dr Ewa Maciejczyk
dr inż. Joanna Milala
dr inż. Anna Otlewska
dr inż. Katarzyna Struszczyk-Świta

Strona dziala - zabbix