Rada dyscypliny technologia żywności i żywienia

prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz (KIEROWNIK DYSCYPLINY)
dr hab. inż. Radosław Bonikowski, prof. uczelni (WICEPRZEWODNICZĄCY RADY)
prof. dr hab. inż. Grażyna Budryn
prof. dr hab. inż. Elżbieta Klewicka
prof. dr hab. inż. Alina Kunicka-Styczyńska
prof. dr hab. inż. Joanna Leszczyńska
prof. dr hab. inż. Dorota Żyżelewicz
prof. dr hab. inż. Katarzyna Śliżewska
dr hab. inż. Maria Balcerek, prof. uczelni
dr hab. inż. Andrzej Baryga, prof. uczelni
dr hab. inż. Anna Diowksz, prof. uczelni
dr hab. Edyta Gendaszewska-Darmach, prof. uczelni
dr hab. inż. Robert Klewicki, prof. uczelni
dr hab. inż. Edyta Kordialik-Bogacka, prof. uczelni
dr hab. inż. Agnieszka Nowak, prof. uczelni
dr hab. inż. Tomasz Olejnik, prof. uczelni
dr hab. inż. Małgorzata Piotrowska, prof. uczelni
dr hab. inż. Justyna Rosicka-Kaczmarek, prof. uczelni
dr hab. inż. Elżbieta Sobiecka, prof. uczelni
dr hab. inż. Aneta Białkowska, prof. uczelni
dr hab. inż. Monika Kosmala
dr hab. inż. Anna Koziróg
dr hab. inż. Anna Podsędek, prof. uczelni
dr hab. Katarzyna Rajkowska
dr hab. inż. Beata Smolińska, prof. uczelni
dr hab. inż. Anna Wajs-Bonikowska
dr Ewa Maciejczyk
dr inż. Joanna Milala
dr inż. Anna Otlewska
dr inż. Katarzyna Struszczyk-Świta