Zakres działalności

Katedra Cukrownictwa i Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zajmuje się prowadzeniem badań naukowych, prac badawczo-rozwojowych oraz badań usługowych obejmujących swoim zakresem następujące dziedziny:

 • gospodarkę surowcową,
 • technologię i technikę przerobu buraków cukrowych,
 • analitykę cukrowniczą,
 • ochronę środowiska naturalnego

Podstawowym celem prac naukowych i badawczo-rozwojowych w dziedzinie technologii i techniki przerobu buraków cukrowych jest doskonalenie procesu technologicznego produkcji cukru z buraków, zapewniającego uzyskanie maksymalnej wydajności i wysokiej jakości cukru, przy równoczesnym obniżeniu kosztów produkcji. 
Celem działania Katedry jest także opracowanie skutecznych metod zagospodarowania odpadów z przemysłu cukrowniczego w zakresie wytwarzania zielonej energii i zastępowania nawożenia mineralnego nawozami naturalnymi.

Zakres realizowanych prac Katedry obejmuje:

 • dobór parametrów technologicznych dla poszczególnych procesów jednostkowych oraz opracowywanie wytycznych technologicznych do przerobu surowca o zmiennej jakości,    
 • opracowywanie wytycznych technologicznych dotyczących konstrukcji aparatów i urządzeń technologicznych dla cukrownictwa,
 • badania i ocenę nowych aparatów i urządzeń dla potrzeb przemysłu cukrowniczego,
 • opracowywanie technologii produkcji nowych gatunków cukru,
 • badania, ocenę i dobór materiałów pomocniczych wykorzystywanych w procesie produkcji cukru takich jak: tkaniny i włókniny filtracyjne, kamień wapienny, koks, węgiel itp.,
 • opracowywanie sposobów ograniczenia wtórnych zakażeń mikrobiologicznych cukru ze szczególnym uwzględnieniem jakości powietrza i warunków sanitarno-higienicznych urządzeń i pomieszczeń produkcyjnych,
 • ograniczenie zużycia nośników energetycznych w procesie produkcji cukru,
 • opracowywanie racjonalnych układów cieplno-technologicznych cukrowni,
 • doskonalenie gospodarki cieplno-energetycznej w cukrowni.

Strona dziala - zabbix