Plany zajęć

Plan zajęć dydaktycznych dla semestru letniego 2023/24
 

Mapa online Politechniki Łódzkiej
UWAGA: zmiana numeracji sal – oznaczenia znajdują się na terenie Wydziału
Mapa audytoriów

Studia I stopnia

Semestr II
Biotechnologia gr. 1A
Biotechnologia gr. 1B
Biotechnologia gr. 2A
Biotechnologia gr. 2B
Podział na grupy

Ekotechnologie i Bioprocesy

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka gr. 1A
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka gr. 1B
Podział na grupy

Menedżer Żywności i Żywienia gr. 1A (zmiana 22.03)
Menedżer Żywności i Żywienia gr. 1B (zmiana 22.03)

Semestr IV
Biotechnologia gr. 1A
Biotechnologia gr. 1B
Biotechnologia gr. 2A
Biotechnologia gr. 2B

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Menedżer Żywności i Żywienia gr. 1A (zmiana 22.03)
Menedżer Żywności i Żywienia gr. 1B (zmiana 22.03)

Semestr VI
Biotechnologia BF (zmiana 19.04)
Biotechnologia BS
Biotechnologia MT

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Menedżer Żywności i Żywienia gr. 1A
Menedżer Żywności i Żywienia gr. 1B
 

Studia II stopnia

Semestr I
Biogospodarka Zrównoważona

Semestr I + II
Biotechnologia gr. BMiP A (zmiana 16.04)
Biotechnologia gr. BMiP B (zmiana 16.04)
Biotechnologia gr. MSiTF A (zmiana 16.04)
Biotechnologia gr. MSiTF B (zmiana 17.04)
Podział na grupy na specjalizacjach (zmiana 16.04)

Technologia Kosmetyków gr. 1A (zmiana 10.04)
Technologia Kosmetyków gr. 1B (zmiana 10.04)
Technologia Kosmetyków gr. 1C (zmiana 10.04)
Podział na grupy

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka gr. 1A (zmiana 22.03 - Z FAKULTETAMI)

Semestr III
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Semestr III + IV
Biotechnologia BMiP gr. A
Biotechnologia BMiP gr. B
Biotechnologia MSiTF gr. A
Biotechnologia MSiTF gr. B

Technologia Kosmetyków gr. 1A
Technologia Kosmetyków gr. 1B
Technologia Kosmetyków gr. 2A

Strona dziala - zabbix