Plany zajęć

Plan zajęć dydaktycznych dla semestru zimowego 2022/23

Studia I stopnia

Semestr I
Biotechnologia
Przedmioty obieralne
Podział na grupy 1
Podział na grupy 2
Na pierwsze zajęcia z "Propedeutyki pracy w laboratorium" Studenci proszeni są o przyniesienie fartucha ochronnego z długimi rękawami oraz okularów ochronnych (nie dotyczy osób noszących okulary korekcyjne).

Biogospodarka

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
Przedmioty obieralne

Menedżer Żywności i Żywienia

Semestr III
Biotechnologia
Przedmioty obieralne
Podział na grupy

Biogospodarka

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
Podział na grupy

Menedżer Żywności i Żywienia
Przedmioty obieralne
Podział na grupy

Semestr V
Biotechnologia
Przedmioty obieralne
Podział na grupy

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
Przedmioty obieralne
Podział na grupy

Menedżer Żywności i Żywienia
Podział na grupy
- sala R - Restauracja Congresowa - hala Expo Al. Politechniki 4, wejście przy przystanku autobusowym od strony myjni samochodowej.
- terminy realizacji zajęć z Modułu sumatywnego (150 godzin) będą uzgodnione z kierownikiem przedmiotu.

Semestr VII
Biotechnologia

Biogospodarka

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Studia II stopnia

Semestr I
Biotechnologia
Przedmioty obieralne

Technologia Kosmetyków
Przedmioty obieralne

Semestr II/III
Biotechnologia

Biogospodarka Zrównoważona

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Technologia Kosmetyków
Przedmioty obieralne
Podział na grupy