+

WikampFb

 
 

Zespół Analizy i Technologii Żywności

A+ / A-

Lider Zespołu:

dr hab. inż. Robert Klewicki, prof. uczelni - tel. 34-54, robert.klewicki@p.lodz.pl

Pracownicy naukowi:

dr hab. inż. Krzysztof Kołodziejczyk - tel. 27-77, krzysztof.kolodziejczyk@p.lodz.pl
dr hab. inż. Monika Kosmala - tel. 27-79, monika.kosmala@plodz.pl
dr inż. Katarzyna Grzelak-Błaszczyk - tel. 27-81, katarzyna.grzelak-blaszczyk@p.lodz.pl
dr inż. Joanna Milala - tel. 27-80, joanna.milala@p.lodz.pl
dr inż. Elżbieta Karlińska – tel. 27-74, elzbieta.karlinska@p.lodz.pl
dr inż. Michał Sójka - tel. 27-88, michal.sojka@p.lodz.pl

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Małgorzta Kącicka - tel. 27-73, 27-78, malgorzata.kacicka@p.lodz.pl
mgr inż. Agnieszka Hejduk - tel. 27-73, 27-78, agnieszka.milczarek@p.lodz.pl
Ewa Chruściel - tel. 27-73, 27-78, ewa.chrusciel@p.lodz.pl

Tematyka badawcza

 • Nowe technologie dotyczące prebiotyków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów transglikozylacji, w tym oligosacharydów.
 • Oznaczanie oraz ocena właściwości wybranych grup substancji polifenolowych (antocyjanów, flawanoli, flawan-3-oli, tanin hydrolizujących) metodą HPLC.
 • Wykorzystanie produktów ubocznych przemysłu owocowo-warzywnego jako surowców do produkcji preparatów biokomponentów i błonnika pokarmowego.
 • Ekstrakcja związków polifenolowych oraz ich oczyszczanie z zastosowaniem chromatografii niskociśnieniowej i SEC.
 • Badanie wpływu odwadniania osmotycznego na materiał roślinny.
 • Analiza metabolitów związków polifenolowych
 • Analiza składników ścian komórkowych

Działalność dydaktyczna

Studia inżynierskie i magisterskie: Technologia żywności, Analiza żywności, Żywność specjalna, Ocena jakości środków spożywczych i używek, Instrumentalne metody analizy żywności, Laboratorium analiz specjalistycznych, prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie.

Działalność usługowa

 • Oznaczanie podstawowego składu chemicznego produktów spożywczych (zawartość wody, suchej substancji, popiołu, białka, tłuszczu, sacharydów, wybranych składników mineralnych i witamin) metodami klasycznymi i instrumentalnymi.
 • Oznaczanie zawartości składników żywności, leków i pasz metodami HPLC.
 • Oznaczanie zawartości konserwantów, naturalnych i syntetycznych środków słodzących w napojach i przetworach.
 • Oznaczanie zawartości związków polifenolowych w produktach spożywczych (barwników antocyjanowych, flawonoli, tanin skondensowanych i hydrolizujących) metodami chromatograficznymi HPLC-DAD.
 • Oznaczanie błonnika pokarmowego.

Aparatura badawcza

 • Chromatografy cieczowe analityczne: UHPLC lub HPLC firm Dionex, Shimadzu, Knauer wyposażone w detektory DAD, UV-Vis, FD, RI, EC, MS.
 • Preparatywny chromatograf cieczowy HPLC firmy KNAUER wyposażony w detektor UV-Vis
 • Spektrometr masowy Q-Exactive OrbitrapTM (Thermo Fisher)
 • Chromatograf gazowy GC-FID (Shimadzu)
 • Aparat FIBERTEC do oznaczania błonnika pokarmowego
 • Spektrofotometry UV-Vis, Vis
 • Spektrometr FTIR Nicolet iS – Thermo Fisher Scientific
 • Ekstraktor ciśnieniowy ASE Dionex 350
 • Ekstraktor Soxtec FOSS 8000
 • Koncentrator próżniowy ScanSpeed
 • Laboratoryjna wyparka do pracy ciągłej Heidolph Hei-Vap
 • Techniczny ekstraktor perkolacyjny i immersyjny

Jednostki