+

WikampFb

 
 

Wydziałowa Rada Studentów

A+ / A-

Skład Wydziałowej Rady Studentów

Kontakt ogólny: binoz@samorzad.p.lodz.pl

Przewodnicząca
Martyna Barton - II rok,  Biotechnologia

 

Wiceprzewodnicząca
Julia Juszczak - II rok,  Biotechnologia

 

Członkowie

Marta Wiśniewska - I rok, Technologia Kosmetyków

Michał Ślusarczyk - II rok, Menadżer Żywności i Żywienia

Patrycja Perzyńska - II rok,  Biotechnologia


Jednostki