+

WikampFb

 
 

Programy studiów

A+ / A-

STUDIA STACJONARNE

Studia inżynierskie I stopnia

Studia licencjackie I stopnia

Studia magisterskie II stopnia
3-semestralne dla kandydatów z dyplomem inżyniera, po ukończeniu dyplom magistra inżyniera

4-semestralne dla kandydatów z dyplomem licencjata, po ukończeniu dyplom magistra inżyniera


Jednostki