+

WikampFb

 
 

Studia podyplomowe

A+ / A-

Studia Podyplomowe "Studium Kosmetologii"
Studia przygotowują specjalistów dla przemysłu kosmetycznego i perfumeryjnego. Przeznaczone  są one dla absolwentów wyższych uczelni, którzy pracują lub planują związać się z tym przemysłem. Program przewiduje wykłady, seminaria i zajęcia laboratoryjne z zakresu m. in.  surowców kosmetycznych i produktów zapachowych, podstaw technologii kosmetyków, laseroterapii, dermatologii, immunologii i alergologii, mikrobiologii, aparatury przemysłu kosmetycznego, marketingu i zarządzania. Zajęcia realizowane są  przez wysoko kwalifikowaną kadrę  pracowników naukowych PŁ i UM w Łodzi oraz przez doświadczonych pracowników firm kosmetycznych.

Bliższe informacje - otwórz stronę


Jednostki