+

WikampFb

 
 

Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii

Kadra

prof. dr hab. Beata Gutarowska

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

 

 

Jednostki