+

WikampFb

 
 

Zespół Przechowalnictwa i Dystrybucji Żywności

A+ / A-

Lider Zespołu:

prof. dr hab. inż. Grażyna Budryn – tel. 27-87, grazyna.budryn@p.lodz.pl

Pracownicy naukowi:

dr inż. Ilona Gałązka-Czarnecka - tel. 34-63, ilona.galazka-czarnecka@p.lodz.pl
dr Izabella Kwaśniewska-Karolak - tel. 27-83, izabella.kwasniewska-karolak@p.lodz.pl
dr inż. Radosław Mostowski - tel. 27-84, radoslaw.mostowski@p.lodz.pl
dr inż. Iwona Majak - tel. 34-59, iwona.majak@p.lodz.pl
dr inż. Joanna Grzelczyk, tel. 34-64, joanna.grzelczyk@p.lodz.pl

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

Anna Chmielecka- tel. 27-82
mgr inż. Wioletta Stecenko – tel. 27-82

Działalność badawcza

Zastosowanie atmosfery kontrolowanej i modyfikowanej do przechowywania warzyw i produktów zwierzęcych. Kinetyka rozkładu barwników chlorofilowych i witaminy C podczas chłodniczego przechowywania warzyw zielonych. Badanie przydatności nowych gatunków pieczywa do zamrażania. Suszenie sublimacyjne warzyw, owoców, soków owocowych i mięsa. Zastosowanie krioprotektantów w procesie mrożenia mięsa i jego przetworów. Przemiany związków bioaktywnych w podczas uprawy i hodowli, przechowywania i przetwarzania oraz przechowywania i dystrybucji żywności.

Działalność dydaktyczna

Studia inżynierskie, magisterskie doktoranckie: Termodynamika procesowa, Podstawy chłodzenia i mrożenia żywności, Wybrane zagadnienia ruchu ciepła, Technologia chłodnictwa żywności, Chemia mrożonej żywności, Urządzenia i aparaty chłodnicze, Projektowanie linii technologicznych chłodniczego utrwalania żywności, Przechowalnictwo żywności, Żywienie człowieka i dietetyka oraz technologie gastronomiczne, Przetwórstwo produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, Projektowanie żywności nowej generacji, Innowacyjne procesy w przetwórstwie żywności, Dodatki do żywności,  Surowce w produkcji żywności, Składniki prozdrowotne żywności, Właściwości fizyczne żywności.

Działalność usługowa

Prace rozwojowe
Nowoczesne metody pakowania żywności

Poprawa stabilności składników odżywczych i prozdrowotnych żywności pakowanej w różnych technikach utrwalania:

  • Chłodzenie
  • Mrożenie
  • Przechowywanie w atmosferze gazów ochronnych
  • Liofilizacja
  • Sous vide – gotowanie w opakowaniach próżniowych

Przykładowe rozwiązania
Opracowanie sposobu pakowania i przedłużania trwałości żywności przez jednoczesne stosowanie chłodzenia i MAP (patent)
Metoda pasteryzacji i pakowania próżniowego warzyw korzeniowych (wdrożone know-how)
Metoda pakowania próżniowego/napełniania opakowań (wdrożone know-how)
Zapewnienie trwałości produktów spożywczych przechowywanych w zróżnicowanych warunkach

Dobór optymalnych warunków utrwalania, przechowywania i prognozowanie trwałości
Stabilizowanie świeżości i trwałości pieczywa przeznaczonego do różnych typów łańcucha przechowalniczego
Ograniczanie zawartości substancji konserwujących,  poprawiających teksturę, barwę, aromat, poprzez stosowanie naturalnych dodatków stabilizujących o działaniu prozdrowotnym  - program „czysta etykieta”

Przykładowe rozwiązania
Transport chłodniczy i warunki przechowywania produktów chłodzonych, mrożonych i głęboko mrożonych, np. mrożonych wiśni (ekspertyza)
Opracowanie  technologii rozmrażania mięsa w warunkach przemysłowych (patent)
Preparat na bazie wyciągów roślinnych o właściwościach przeciwutleniających, otrzymywanie oraz zastosowanie (patent)
Modelowanie cech prozdrowotnych żywności

Zastosowanie krioprotektantów o cechach prozdrowotnych do mrożonego mięsa i jego wykorzystanie w produkcji innowacyjnych przetworów mięsnych
Utrwalanie mięsa z ograniczeniem soli peklujących i/lub z zastosowaniem naturalnych związków prozdrowotnych
Podwyższanie wartości odżywczej i aktywności biologicznej kiełków roślinnych z zastosowaniem optymalnych bezglebowych warunków uprawy
Projektowanie żywności nowej generacji – doradztwo

Przykładowe rozwiązania
Opracowanie pieczywa z dodatkiem ekstraktów roślinnych jako elementu diety profilaktycznej przeciw chorobom układu krążenia (badania na zwierzętach)

Analizy fizykochemiczne
Optymalizacja warunków przechowywania produktów żywnościowych i materiałów biologicznych w zakresie temperatury poniżej 0°C, z zastosowaniem atmosfery kontrolowanej i modyfikowanej lub pod próżnią
Wyznaczanie ilości wymrożonej wody i temperatury krioskopowej
Wyznaczenie zmian chemicznych, fizycznych oraz jakości żywności i produktów biologicznych przechowywanych chłodniczo
Dobór warunków suszenia sublimacyjnego produktów biologicznych
Przechowywanie materiałów w temperaturze -18°C w ilości do 300 kg

Laboratoria badawcze
Laboratorium analizy składu żywności, oddziaływań między składnikami i podatności na utlenianie
Laboratorium wysoko zaawansowanej analizy strukturalnej żywności
Laboratorium fitotronowe – zautomatyzowana uprawy roślin w warunkach bezglebowych
Aseptyczne laboratorium chłodnicze
Mroźnicze komory przechowalnicze
Aparatura badawcza
Chromatografy LC/MS i GC/MS
Kalorymetry termiczne i izotermiczne
Spektrofotometr SPECORD M40
Suszarnia sublimacyjna TG5
Zestaw pomiarowy do wyznaczania temperatury krioskopowej
Tunel zamrażalniczy
Komory zerowe
Zestaw komór do przechowywania żywności w kontrolowanej atmosferze
Ekstraktory
Komory klimatyczne
Instrumentalna analiza tekstury i barwy


Jednostki