+

WikampFb

 
 

Pomoc materialna dla studentów

A+ / A-

Regulamin Świadczeń dla Studentów PŁ obowiązujący w roku akademickim 2021/2022 oraz odpowiednie Komunikaty prorektora ds. studenckich dotyczące świadczeń pomocy materialnej dla studentów znajdują się na stronie PŁ w zakładce Studenci:
p.lodz.pl/doktoranci/studia-doktoranckie/stypendium-socjalne-dla-studentow-i-doktorantow
p.lodz.pl/studenci/wsparcie/stypendia/stypendium-rektora-dla-studentow-pl-w-r-akadem-20212022

Sposoby składania wniosków o stypendium socjalne
Od czwartku (04.11.2021 r.) wnioski o stypendium socjalne, wygenerowane przez portal webdziekant można składać w następujący sposób:

  • przesłanie wniosku za pośrednictwem Poczty Polskiej kierowanego na adres dziekanatu (ul. Wólczańska 171/173, 90-530 Łódź) z dopiskiem na kopercie „wniosek stypendialny”;
  • przesłanie na elektroniczną skrzynkę podawczą Politechniki Łódzkiej na platformie ePUAP: /PolitLodz/SkrytkaESP podpisanego podpisem elektronicznym (podpis potwierdzony profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym) pliku (lub każdego z plików) zawierającego skan lub zdjęcie oryginału wypełnionego i podpisanego wniosku oraz skany lub zdjęcia wszystkich wymaganych dokumentów (zaświadczeń, oświadczeń itp.). Wniosek trafia do SOŚ.

Uwaga: Przed złożeniem wniosku proszę o zapoznanie się z generatorem dokumentów PoliSocjal, który znajduje się na stronie internetowej Samorządu Studenckiego PŁ - samorzad.p.lodz.pl/polisocjal

PLIKI DO POBRANIA

Podanie o zmniejszenie odpłatności za brakujace punkty


Jednostki