+

WikampFb

 
 

Tytuł profesora nauk rolniczych dla dr hab. inż. Katarzyny Śliżewskiej

A+ / A-

Prezydent RP postanowieniem z dnia 30 marca 2022 roku nadał tytuł profesora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia dr hab. inż. Katarzynie Śliżewskiej. Pani Profesor obecnie pracuje w Instytucie Technologii Fermentacji i Mikrobiologii.

Jej dorobek naukowy obejmuje wiele publikacji, a większość artykułów pochodzi z listy filadelfijskiej. Profesor Śliżewska jest też autorką kilkunastu rozdziałów w monografiach, patentów i projektów. W swoim dorobku ma także wiele ekspertyz, opinii i recenzji, wykonanych dla różnych instytucji, uczelni wyższych i przedsiębiorstw.

Za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej Pani Profesor była wielokrotnie wyróżniana nagrodami m.in. JM Rektora Politechniki Łódzkiej, MNiSzW, zdobyła także kilka medali na międzynarodowych wystawach wynalazczych.

 Nowo mianowanej Pani Profesor gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!!!

 


Polecamy

 

 

Jednostki