+

WikampFb

 
 

Dokumenty do pobrania

A+ / A-

Formularze podań dla studentów znajdują się w serwisie WebDziekanat

UWAGA!

Osoby starające się o awans lub zatwierdzenie programu wg ITS muszą złożyć podanie do Dziekana w ciągu miesiąca od rozpoczęcia semestru. 

W przypadku zajęć laboratoryjnych, student powinien uzyskać, na karcie awansowej, zgodę prowadzącego zajęcia. 

Wzory podań do Dziekana (pliki PDF):

Podanie do Dziekana

Podanie o zmniejszenie odpłatności za brakujace punkty

Oświadczenie o rezygnacji ze studiów

Karta obiegowa

Podanie o Indywidualny Program Studiów


Jednostki