+

WikampFb

 
 

Wyjazdy zagraniczne

A+ / A-

Praktyki w ramach Międzynarodowego Programu Praktyk IAESTE dla studentów PŁ


ERASMUS powstał jako europejski program wymiany studentów, ale z czasem uległ rozszerzeniu. Wspiera on międzynarodową współpracę szkół wyższych. Umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

Kraje uczestniczące w Programie Erasmus:
Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Więcej informacji na temat Programu Erasmus i rekrutacji znajduje się na stronie erasmus.p.lodz.pl

Specjalistą ds. Erasmus+ na Wydziale jest
dr hab. inż. Krzysztof Kołodziejczyk; tel. 42-631-27-77
e-mail: krzysztof.kolodziejczyk@p.lodz.pl

Wydziałowym koordynatorem ds. praktyk Erasmusa jest
dr Izabella Kwaśniewska-Karolak;
e-mail: izabella.kwasniewska-karolak@p.lodz.pl

Wydziałowi Koordynatorzy Umów Erasmusa


Jednostki