+

WikampFb

 
 

Tytuł profesora nauk rolniczych dla dr hab. inż. Joanny Leszczyńskiej

A+ / A-

Prezydent RP postanowieniem z dnia 30 marca 2022 roku nadał tytuł profesora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia dr hab. inż. Joannie Leszczyńskiej.  Pani Profesor obecnie pracuje w Instytucie Surowców Naturalnych i Kosmetyków.

Jej dorobek naukowych obejmuje wiele publikacji tematycznie związanych z alergiami pokarmowymi, związkami bioaktywnymi w żywności, zmianami immunoreaktywności składników żywności, żywnością funkcjonalną, żywieniem człowieka, nowoczesnymi metodami analizy żywności. Większość artykułów pochodzi z listy filadelfijskiej. Za osiągniecia w pracy naukowo-badawczej Pani Profesor wyróżniana była kilkukrotnie nagrodami JM Rektora.

Nowo mianowanej Pani Profesor gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!!!

 


Polecamy

 

 

Jednostki