+

WikampFb

 
 

Historia

A+ / A-

Kalendarium

1950
Powołanie Wydziału Chemii Spożywczej rozporządzeniem Ministra Szkół Wyższych i Nauki.
Katedry:

 • Cukrownictwa i Technologii Ogólnej Środków Spożywczych (z-ca prof. Stanisław Zagrodzki),
 • Technologii Fermentacji (z-ca prof. Bolesław Bachman),
 • Inżynierii i Aparatury Chemicznej (z-ca prof. Mieczysław Serwiński),
 • Technologii Owoców i Warzyw (z-ca prof. Andrzej Mering),
 • Mikrobiologii Technicznej (z-ca prof. Jadwiga Jakubowska),
 • Technologii Przetwórstwa Mięsnego (z-ca prof. Wincenty Pezacki)

1952
Utworzenie Katedry Technologii Odżywek i Koncentratów Witaminowych (prof. Kazimierz Bogdański) w miejsce Katedry Technologii Owoców i Warzyw.
Przeniesienie Katedry Technologii Mięsa do WSR w Poznaniu. 
Utworzenie Zakładu Technologii Krochmalu i Syropu (dr.inż. Adam Sroczyński). 
Utworzenie Zakładu Technologii Ziół i Aromatów (mgr. Maria Kapuścińska a od 1957 r z-ca prof. Janusz Kulesza). 1957. Wydzielenie z Katedry Inżynierii i Aparatury Chemicznej , Katedry Aparatury Chemicznej i przeniesienie jej na Wydział Chemiczny.

1962
Wybudowanie Hali Technologicznej przy ul. Wólczańskiej.

1966 
Utworzenie Katedry Biochemii Technicznej (doc.dr hab.Edward Galas).

1970
Utworzenie Studium Doktoranckiego z zakresu Technologii Fermentacji. 
Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału.

Instytuty:

 • Podstaw Chemii Żywności (1970-1976 prof. dr hab. Janusz Kulesza, 1976-2002 prof. Józef Góra, 2002- prof. dr hab. Stanisław Wysocki)
 • Biochemii Technicznej (1970-1998 prof. dr hab. Edward Galas, 1998- prof. dr hab. Stanisław Bielecki)
 • Chemicznej Technologii Żywności (1970-1976 prof. Stanisław Zagrodzki, 1976-1979, 1982-1991 doc. Dr Mieczysław Boruch, 1980-1982 prof. dr hab. Zygmunt Niedzielski, 1991-2003 prof. dr hab. Jan Iciek, 2003- dr hab. Lucjan Krala)
 • Technologii Fermentacji i Mikrobiologii (1970-1973 prof. dr hab. Stanisław Masior, 1974-1995 prof. dr hab. Helena Oberman, 1995- prof. dr hab. Zdzisława Libudzisz)

1971
Utworzenie w Instytucie Chemicznej Technologii Żywności Zakładu Chłodnictwa Żywności (1971-1991 prof. dr hab. Zygmunt Niedzielski, 1991-2002 prof. dr hab. Stanisław Michałowski, 2002- dr.hab. Lucjan Krala)

1988
Powołanie przez MEN kierunku Biotechnologia na dziennych studiach magisterskich.

1989
Utworzenie przy Instytucie Biochemii Technicznej Pracowni Rentgenowskiej Analizy Strukturalnej.

1992
Zmiana nazwy na Wydział Chemii Spożywczej i Biotechnologii.

1993
Utworzenie Studium Doktoranckiego „Biotechnologia Żywności i Ochrona Środowiska (prof. dr hab. Józef Szopa).

1996
Utworzenie kierunku studiów inżynierskich „Ochrona Środowiska”.

1998
Utworzenie kierunku „Biotechnologia” w ramach International Faculty of Engineering (IFE – PŁ) z językiem wykładowym angielskim.

2003
Zmiana nazwy na Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności.

Dziekani

 • 1950-1952 prof. dr Stanisław Zagrodzki
 • 1952-1956 prof. dr Mieczysław Serwiński
 • 1956-1958 prof. inż. Bolesław Bachman
 • 1958-1960 prof. dr Stanisław Zagrodzki
 • 1960-1962 prof. dr Mieczysław Serwiński
 • 1962-1966 prof. dr hab. inż. Jerzy Kroh
 • 1966-1968 prof. dr hab. Stanisław Masior
 • 1968-1970 prof. inż. Bolesław Bachman
 • 1970-1972 prof. dr hab. Edward Galas
 • 1972-1975 prof. dr Józef Góra
 • 1975-1981 doc. dr inż. Piotr Moszczyński
 • 1981-1984 prof. dr inż. Zdzisław Włodarczyk
 • 1984-1987 doc. dr Piotr Moszczyński
 • 1987-1993 prof. dr inż. Józef Góra
 • 1993-1996 prof. dr hab. inż. Stanisław Wysocki
 • 1996-2002 prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki
 • 2002-2008 prof. dr hab. inż. Jan Iciek
 • 2008-2009 prof. dr hab. inż. Stanisław Wysocki
 • 2009-2019 prof. dr hab. inż. Maria Koziołkiewicz
 • od 2019 dr hab. Anna Diowksz, prof. uczelni

Jednostki