+

WikampFb

 
 

Wpływ na otoczenie społeczno-gospodarcze

A+ / A-

Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji funkcjonalnych biokomponentów paszowych z wykorzystaniem półproduktów i produktów ubocznych

Prowadzone na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności badania dotyczą opracowania innowacyjnej technologii produkcji funkcjonalnych biokomponentów paszowych z wykorzystaniem półproduktów i produktów ubocznych przemysłu cukrowniczego. Nowość rozwiązania związana jest z wykorzystaniem ciepła odpadowego, powstającego w produkcji cukru białego, w innowacyjnej suszarni taśmowej umożliwiającej wzbogacanie wysłodków w biokomponenty. Działania badawcze (badania przemysłowe i prace rozwojowe) realizowane są przez Konsorcjum - Politechnika Łódzka i Krajowa Spółka Cukrowa i obejmują prace w skali laboratoryjnej, ćwierć-technicznej a także technicznej.  Wspólnie zrealizowany projekt (BIOSTRATEG2/296369/5/NCBR/2016) wymagał budowy linii dla potrzeb weryfikacji implementacji technologii w skali przemysłowej determinowanej przez wielkość przerobu buraków cukrowych w okresie kampanii cukrowej. Innowacyjna technologia została wdrożona we własnej działalności KSC i umożliwiła ona przetworzenie wysłodków w cenny komponent paszowy skierowany do rolników i hodowców oraz innych podmiotów działających w branży.

Spektrum badań:

 

   Jednoczesna hydroliza odpadowej biomasy z przemysłu rolno-spożywczego
   oraz jej biokonwersja do komponentów paszowych
.

 

 

Publikacje

Urszula Dziekonska-Kubczak , Joanna Berlowska, Piotr Dziugan, Piotr Patelski, Maria Balcerek, Katzarzyna Pielech-Przybylska, Agata Czyżowska, Jarosaław Domański, Comparison Of Steam Explosion, Dilute Acid, And Alkali Pretreatments On Enzymatic Saccharification and Fermentation of Hardwood Sawdust, Bioresources. 2018, 13(8), 6970-6984 https://bioresources.cnr.ncsu.edu/resources/comparison-of-steam-explosion-dilute-acid-and-alkali-pretreatments-on-enzymatic-saccharification-and-fermentation-of-hardwood-sawdust/

Urszula Dziekońska-Kubczak, Joanna Berłowska, Piotr Dziugan, Piotr Patelski, Maria Balcerek, Katarzyna Pielech-Przybylska, Katarzyna Robak, Two-stage pretreatment to improve saccharification of oat straw and Jerusalem artichoke biomass,  Energies,  2019, 12, 1-13.  https://www.mdpi.com/1996-1073/12/9/1715

Katarzyna Robak, Maria Balcerek, Urszula Dziekońska-Kubczak, Piotr Dziugan, Effect of dilute acid pretreatment on the saccharification and fermentation of rye straw, Biotechnology Progress, 2019, 35, e2789
Effect of dilute acid pretreatment on the saccharification and fermentation of rye straw - Robak - 2019 - Biotechnology Progress - Wiley Online Library

Agnieszka Wilkowska, Joanna Berłowska, Adriana Nowak, Ilona Motyl, Aneta Antczak-Chrobot, Maciej Wojtczak, Alina Kunicka-Styczynska, Michał Binczarski, Piotr Dziugan, Combined Yeast Cultivation and Pectin Hydrolysis as an Effective Method of Producing Prebiotic Animal Feed from Sugar Beet Pulp, Biomolecules 2020, 10, 724  https://www.mdpi.com/2218-273X/10/5/724

Piotr Patelski, Joanna Berłowska, Maria Balcerek, Urszula Dziekońska-Kubczak, Katzrayna Pielech-Przybylska, Dawid Dygas, Jakub Jędrasik. Conversion of Potato Industry Waste into Fodder Yeast Biomass, Processes, 2020, 8 (4), 1-8. https://www.mdpi.com/2227-9717/8/4/453

Piotr Patelski, Urszula Dziekońska-Kubczak, Maria Balcerek, Piotr Dziugan, Joanna Berłowska, Katarzyna Pielech-Przybylska, Zastosowanie wycierki ziemniaczanej do otrzymywania drożdży paszowych. Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania, 2019, ISBN: 978-83-951445-8-5, pub. Idea Knowledge Future, str. 253-262

Joanna Berłowska, Michał Binczarski, Piotr Dziugan, Agnieszka Wilkowska, Dorota Kregiel, Izabela Witońska; Sugar Beet Pulp as a Source of Valuable Biotechnological Products; chapter 13 in Advances in Biotechnology for Food Industry, Volume Fourteen in the Handbook of Food Bioengineering; 359-392, 2018, Elsevier, ISBN: 978-0-12-811443-8;

Zgłoszenia patentowe

Piotr Dziugan, Joanna Berłowska, Michał Binczarski, Izabela Witońska, Leszek Kwiatkowski, Szymon Nowak, Jan Piotrowski, P.431409 „Sposób wytwarzania biokomponentu paszowego, biokomponent paszowy otrzymany tym sposobem i jego zastosowanie”; rok zgłoszenia: 2019

Agnieszka Wilkowska, Joanna Berłowska, Piotr Dziugan, Adriana Nowak, Ilona Motyl, P.432945 „Sposób otrzymywania prebiotycznego suplementu paszy z wysłodków buraczanych”; rok zgłoszenia: 2020

Ilona Motyl, Joanna Berłowska, Ewelina Pawlikowska, Agnieszka Wilkowska, Dorota Kręgiel, Piotr Dziugan, P.434110. „Sposób stabilizacji mikrobiologicznej kiszonek roślinnych”; rok zgłoszenia: .2020

 


    Opracowanie innowacyjnej metody suszenia ciepłem odpadowym
   biomasy stosowanej w produkcji komponentów pasz

 

Nagrody

   PRO INVENT - 17th edition
   of the International Exhibition of Research, Innovations and
   Inventions

 

 

   PRO INVENT - 18th edition
   of the International Exhibition of Research, Innovations and
   Inventions

 

 

Zainteresowanie podmiotów zewnętrznych

Zainteresowanie interesariuszy zewnętrznych dokumentują listy intencyjne:

 

   Beijing Forestry University

 

 

 

 

 

   University of Novi Sad

 

 

 

 

Popularyzacja idei

   Zagospodarowanie ciepła odpadowego w cukrowni jako przykład
   wdrażania zasad gospodarki obiegu zamkniętego

 

 

   https://lublin.tvp.pl/39128713/ruszyla-kampania-cukrownicza

 

 

   https://www.radiolodz.pl/broadcast_posts/70713-naukowcy-z-pl-
   stworza-pasze-dla-zwierzat-szkielko-i-oko

 

 

   https://www.zu.p.lodz.pl/odpad-czy-surowiec

 

 

 

   Strategia wykorzystania wysłodków buraczanych na pasze o dobrej
   charakterystyce żywieniowej | agroindustry.pl

 

 

   International Biotechnology Symposium 2018,
   2–17.08, Montréal, Canada

 

 

Finasowanie i projekty

Grant NCBiR w ramach Programu Badań Stosowanych ”Biomasa wysłodków cukrowniczych jako nowy surowiec do wytwarzania podłoży fermentacyjnych”, 2012-2016 – kierownik Joanna Berłowska

Grant NCBiR w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” - BIOSTRATEG ”Przetwarzanie biomasy odpadowej w skojarzonych procesach biologiczno-chemicznych”, 2016-2020 – kierownik Piotr Dziugan

Grant finansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (program: Badania Naukowe) „Opracowanie koncepcji recyklingu biomasy odpadowej z przemysłu spożywczego Województwa Łódzkiego”, 2020-2022 – kierownik Joanna Berłowska

Grant NCBiR „Opracowanie innowacyjnego procesu suszenia wysłodków wykorzystującego ciepło odpadowe i otrzymywanie funkcjonalnych komponentów paszowych w ramach cyrkularnej gospodarki cukrowni" Szybka ścieżka – AGROTECH, 2021-2023  – kierownik Piotr Dziugan

 


Jednostki