+

WikampFb

 
 

Usługi

A+ / A-

Aparat/urządzenia/technika analityczna

Opis

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe

(adres email, telefon)

Analiza jakościowa i ilościowa

Oznaczanie kationów i anionów w roztworach wodnych

Dr inż. Agata Łącka

agata.lacka@p.lodz.pl

+42 631 34 25

Atomowy spektrometr absorpcyjny z atomizacją płomieniową (AAS)

Oznaczanie zawartości metali: Cu, Zn, Fe, Cd, Pb, Ni, Mn, Co.

dr inż. Agnieszka Krajewska
dr Ewa Maciejczyk

 

agnieszka.krajewska@p.lodz.pl
ewa.maciejczyk@p.lodz.pl

+42 631 34 23
+42 631 34 19

Cieplarka, lodówka, wirówka

Określanie stabilności preparatów kosmetycznych

dr inż. Agnieszka Krajewska
dr Ewa Maciejczyk

agnieszka.krajewska@p.lodz.pl
ewa.maciejczyk@p.lodz.pl

+42 631 34 23
+42 631 34 19

 

Czytnik do testów ELISA

Oznaczanie alergenów

Prof. dr hab. inż. Joanna Leszczyńska

joanna.leszczynska@p.lodz.pl

+42 631 34 15

Elektroforeza żelowa białek

Technika rozdziału białek

Dr hab. inż. Małgorzata Bryszewska

malgorzata.bryszewska@p.lodz.pl

+42 631 34 25

Jedno- lub dwuwymiarowy chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas/Pegasus 4D/chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią mas

Analiza składu chemicznego naturalnych i syntetycznych aromatów, olejków eterycznych, kompozycji zapachowych, ekstraktów i olejów roślinnych

Dr hab. inż. Radosław Bonikowski, prof. uczelni

radoslaw.bonikowski@p.lodz.pl

+42 631 34 20

 

Jedno- lub dwuwymiarowy chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas/Pegasus 4D/chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią mas

Analiza ilościowa składników dodatkowych np.: kumaryna, safrol, pulegon, tujon, azaron, heliotropina, etylowanilina

Dr hab. inż. Radosław Bonikowski, prof. uczelni

radoslaw.bonikowski@p.lodz.pl

+42 631 34 20

 

Potencjometria

pH-metryczne wyznaczanie stałych jonizacji/protonacji farmaceutyków

Dr Anna Sykuła

anna.sykula@p.lodz.pl

+42 631 34 17

Spektrofluorymetr Fluoromax-4 (Jobin Yvon-Spex Instruments)

Rejestrowanie widm emisji i wzbudzenia w zakresie 200-800 nm

Dr inż. Krystian Gałęcki

krystian.gałecki@p.lodz.pl

+42 631 34 26

Spektrofotometr Nicolet Evolution 300 (Thermo Scientific, USA)

Rejestrowanie widm absorpcyjnych

Dr inż. Krystian Gałęcki

krystian.gałecki@p.lodz.pl

+42 631 34 26

Time-correlated single photon counting (Edinburgh Instruments Co, UK)

Pomiary kinetyk zaniku emisji fluorescencji i fosforescencji, w temp. pokojowej

Dr inż. Krystian Gałęcki

krystian.gałecki@p.lodz.pl

+42 631 34 26

Uniwersalny mieszalnik z homogenizatorem Stephan, mieszadła  mechaniczne i magnetyczne, homogenizator Unidrive

Opracowanie receptur preparatów kosmetycznych i wyrobów chemii gospodarczej

dr inż. Agnieszka Krajewska
dr Ewa Maciejczyk

 

agnieszka.krajewska@p.lodz.pl
ewa.maciejczyk@p.lodz.pl

+42 631 34 23
+42 631 34 19

 

Wiskozymetr Brookfielda, wiskozymetr Hopplera, wago – suszarka, pH- metry, konduktometr, stanowiska do oznaczania pianotwórczości, zdolności emulgujących, napięcia powierzchniowego, CMC

Określanie parametrów fizyko-chemicznych i właściwości użytkowych kosmetyków i preparatów kosmetycznych

dr inż. Agnieszka Krajewska
dr Ewa Maciejczyk

 

agnieszka.krajewska@p.lodz.pl
ewa.maciejczyk@p.lodz.pl

+42 631 34 23
+42 631 34 19

 

Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC)

Oznaczanie (bez certyfikatu) witamin (B, C, D2-D3), parabenów i HMF (5-hydroksymetylofurfuralu)

Dr inż. Agata Łącka

agata.lacka@p.lodz.pl

+42 631 34 25

Ozonator

Wprowadzenie ozonu do olejów roślinnych

mgr inż. Konrad Jastrząbek

konrad.jastrzabek@p.lodz.pl

42 631 34 13


Jednostki