+

WikampFb

 
 

Struktura Katedry Biotechnologii Środowiskowej

A+ / A-

Zespół Mikrobiologii i Toksykologii Środowiska
Laboratorium mikrobiologii środowiskowej
Laboratorium biodeterioracji
Laboratorium hodowli komórek i badań toksykologicznych

Zespół Konwersji Biomasy i Procesów Fermentacyjnych
Laboratorium technologii biokonwersji
Laboratorium analiz fizyko-chemicznych

Zespół Inżynierii Środowiskowej
Pracownia technologii utylizacji odpadów
Pracownia procesów fermentacji beztlenowej i składu biogazu
Laboratorium chromatograficzne


Jednostki