+

WikampFb

 
 

Habilitacje

A+ / A-

Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego - dr inż. Małgorzata Zakłos-Szyda

HARMONOGRAM

WNIOSEK

OPINIA

RECENZJA

RECENZJA

RECENZJA

RECENZJA

UCHWAŁA O POWOŁANIU KOMISJI

UCHWAŁA O NADANIU STOPNIA


Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego - dr inż. Małgorzata Bryszewska

HARMONOGRAM

AUTOREFERAT

WNIOSEK

SKŁAD KOMISJI

RECENZJA

RECENZJA

RECENZJA

UCHWAŁA O NADANIU STOPNIA


Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego - dr inż. Katarzyna Pielech-Przybylska

HARMONOGRAM

AUTOREFERAT

WNIOSEK

SKŁAD KOMISJI

RECENZJA

RECENZJA

RECENZJA

UCHWAŁA O NADANIU STOPNIA


Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego - dr inż. Olga Marchut-Mikołajczyk

HARMONOGRAM

AUTOREFERAT

WNIOSEK

SKŁAD KOMISJI

RECENZJA

RECENZJA

PDF icon RECENZJA

UCHWAŁA O NADANIU STOPNIA


Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego - dr inż. Anna Koziróg

HARMONOGRAM

AUTOREFERAT

WNIOSEK

SKŁAD KOMISJI

RECENZJA

RECENZJA

RECENZJA

UCHWAŁA O NADANIU STOPNIA


Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego - dr Maurycy Daroch

HARMONOGRAM

AUTOREFERAT

WNIOSEK

SKŁAD KOMISJI

RECENZJA

RECENZJA

RECENZJA

UCHWAŁA O NADANIU STOPNIA


Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego - dr inż. Mirosława Szczęsna-Antczak

HARMONOGRAM

AUTOREFERAT

WNIOSEK

SKŁAD KOMISJI

RECENZJA

RECENZJA

RECENZJA

UCHWAŁA O NADANIU STOPNIA


Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego - dr Katarzyna Rajkowska

HARMONOGRAM

AUTOREFERAT

WNIOSEK

SKŁAD KOMISJI

RECENZJA

RECENZJA

RECENZJA

UCHWAŁA O NADANIU STOPNIA


Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego - dr inż. Joanna Berłowska

HARMONOGRAM

AUTOREFERAT

WNIOSEK

SKŁAD KOMISJI

RECENZJA

RECENZJA

RECENZJA

UCHWAŁA O NADANIU STOPNIA


Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego - dr inż. Anna Wajs-Bonikowska

HARMONOGRAM

AUTOREFERAT

WNIOSEK

SKŁAD KOMISJI

RECENZJA

RECENZJA

RECENZJA

UCHWAŁA O NADANIU STOPNIA


Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego - dr inż. Anna Podsędek

HARMONOGRAM

AUTOREFERAT

WNIOSEK

SKŁAD KOMISJI

RECENZJA

RECENZJA

RECENZJA

UCHWAŁA O NADANIU STOPNIA


Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego - dr Renata Toczyłowska-Mamińska

HARMONOGRAM

AUTOREFERAT

WNIOSEK

SKŁAD KOMISJI

RECENZJA

RECENZJA

RECENZJA

UCHWAŁA O NADANIU STOPNIA


Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego - dr inż. Beata Smolińska

HARMONOGRAM

AUTOREFERAT

WNIOSEK

SKŁAD KOMISJI

RECENZJA

RECENZJA

RECENZJA

UCHWAŁA O NADANIU STOPNIA


Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego - dr inż. Monika Kosmala

HARMONOGRAM

AUTOREFERAT

WNIOSEK

SKŁAD KOMISJI

RECENZJA

RECENZJA

RECENZJA

UCHWAŁA O NADANIU STOPNIA


Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego - dr inż. Marta Wanarska

HARMONOGRA

AUTOREFERAT

WNIOSEK

SKŁAD KOMISJI

RECENZJA

RECENZJA

RECENZJA

UCHWAŁA O NADANIU STOPNIA


Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego - dr inż. Aneta Białkowska

HARMONOGRAM

AUTOREFERAT

WNIOSEK

SKŁAD KOMISJI

RECENZJA

RECENZJA

RECENZJA

UCHWAŁA O NADANIU STOPNIA


Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego - dr inż. Krzysztof Ziemiński

HARMONOGRAM

AUTOREFERAT

WNIOSEK

SKŁAD KOMISJI

RECENZJA 1

RECENZJA 2

RECENZJA 3

UCHWAŁA O NADANIU STOPNIA


Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego - dr inż. Piotr Dziugan

HARMONOGRAM

AUTOREFERAT

WNIOSEK

SKŁAD KOMISJI

RECENZJA 1

RECENZJA 2

RECENZJA 3

UCHWAŁA O NADANIU STOPNIA


Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego - dr inż. Edyta Gendaszewska-Darmach

HARMONOGRAM

AUTOREFERAT

WNIOSEK

SKŁAD KOMISJI

RECENZJA 1

RECENZJA 2

RECENZJA 3

UCHWAŁA O NADANIU STOPNIA


Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego - dr inż. Adriana Nowak

HARMONOGRAM

AUTOREFERAT

WNIOSEK

SKŁAD KOMISJI

RECENZJA 1

RECENZJA 2

RECENZJA 3

UCHWAŁA O NADANIU STOPNIA


Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego - dr inż. Radosław Bonikowski

HARMONOGRAM

AUTOREFERAT

WNIOSEK

SKŁAD KOMISJI

RECENZJA 1

RECENZJA 2

RECENZJA 3

UCHWAŁA O NADANIU STOPNIA


Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego - dr inż. Anna Bujacz

HARMONOGRAM

AUTOREFERAT

WNIOSEK

SKŁAD KOMISJI

RECENZJA 1

RECENZJA 2

RECENZJA 3

UCHWAŁA O NADANIU STOPNIA


Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego - dr inż. Edyta Kordialik-Bogacka

HARMONOGRAM

AUTOREFERAT

WNIOSEK

SKŁAD KOMISJI

RECENZJA 1

RECENZJA 2

RECENZJA 3

UCHWAŁA O NADANIU STOPNIA


Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego - dr inż. Małgorzata Piotrowska

HARMONOGRAM

AUTOREFERAT

WNIOSEK

SKŁAD KOMISJI

RECENZJA 1

RECENZJA 2

RECENZJA 3

UCHWAŁA O NADANIU STOPNIA


Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego - dr inż. Katarzyna Śliżewska

HARMONOGRAM

AUTOREFERAT

WNIOSEK

SKŁAD KOMISJI

RECENZJA 1

RECENZJA 2

RECENZJA 3

UCHWAŁA O NADANIU STOPNIA


Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego - dr inż. Katarzyna Bernat

HARMONOGRAM

AUTOREFERAT

WNIOSEK

SKŁAD KOMISJI

RECENZJA 1

RECENZJA 2

RECENZJA 3

UCHWAŁA O NADANIU STOPNIA


Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego - dr inż. Katarzyna Cydzik-Kwiatkowska

HARMONOGRAM

AUTOREFERAT

WNIOSEK

SKŁAD KOMISJI

RECENZJA 1

RECENZJA 2

RECENZJA 3

UCHWAŁA O NADANIU STOPNIA


Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego - dr inż. Dorota Żyżelewicz

HARMONOGRAM

AUTOREFERAT

WNIOSEK

SKŁAD KOMISJI

RECENZJA

RECENZJA

RECENZJA

UCHWAŁA O NADANIU STOPNIA


Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego - dr inż. Elżbieta Sobiecka

HARMONOGRAM

AUTOREFERAT

WNIOSEK

SKŁAD KOMISJI

RECENZJA

RECENZJA

RECENZJA

UCHWAŁA O NADANIU STOPNIA


Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego - dr hab. inż. Dorota Kręgiel

WNIOSEK

AUTOREFERAT

SKŁAD KOMISJI

RECENZJA

RECENZJA

RECENZJA

UCHWAŁA O NADANIU STOPNIA


Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego - dr hab. inż. Łukasz Chrzanowski

HARMONOGRAM

WNIOSEK

AUTOREFERAT

SKŁAD KOMISJI

RECENZJA

RECENZJA

RECENZJA

UCHWAŁA O NADANIU STOPNIA


Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr hab. inż. Joannie Cabaj

HARMONOGRAM

WNIOSEK

AUTOREFERAT

SKŁAD KOMISJI

RECENZJA

RECENZJA

RECENZJA

UCHWAŁA O NADANIU STOPNIA


Jednostki