+

WikampFb

 
 

Zakończenie VIII edycji Konkursu Chemicznego Trzech Wydziałów Politechniki Łódzkiej

A+ / A-

W tym roku na Politechnice Łódzkiej już po raz ósmy zorganizowany został Konkurs Chemiczny Trzech Wydziałów Politechniki Łódzkiej. Jest to konkurs ogólnopolski organizowany przez Wydział Chemiczny, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności oraz Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, cieszący się dużym powodzeniem wśród uczniów szkół średnich. Ma on na celu zachęcenie młodzieży posiadającej wiedzę z chemii na poziomie rozszerzonym do dalszego jej pogłębiania oraz wyszukiwanie i promowanie uczniów uzdolnionych w tej dziedzinie. Duża frekwencja uczestników ze szkół z całej Polski (ponad 150 uczniów co roku) jest dowodem na ciągły rozwój tej inicjatywy. Poza naszym miastem i regionem niezwykle silnie reprezentowane są szkoły średnie m.in. z Torunia, Gliwic, Krakowa, Warszawy czy z Końskich.

Jury Konkursu wyłoniło spośród najlepszych uczestników czterech laureatów oraz trzech finalistów, którzy obdarowywani zostali pamiątkowymi upominkami z Politechniki Łódzkiej. Główny sponsor konkursu firma Anwil SA ufundowała laureatom konkursu tablety, zaś drugi sponsor konkursu firma Galvo SA obdarowała laureatów i finalistów kalkulatorami naukowymi. Jednakże, najcenniejszą nagrodą jest z pewnością możliwość studiowania na jednym z trzech Wydziałów Politechniki Łódzkiej bez konieczności udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.


Foto

Polecamy

 

 

Jednostki