+

WikampFb

 
 

Kandydaci

A+ / A-

Drodzy Kandydaci na studia!
Miło nam się pochwalić wielkim sukcesem Wydziału w Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy2020.
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej zajął prestiżowe miejsca w rankingu kierunków kształcenia.

 1. Kierunek Biotechnologia został sklasyfikowany na II. miejscu wśród wszystkich uczelni w Polsce w rankingu kierunków technicznych (http://ranking.perspektywy.pl/2020/ranking/ranking-studiow-inzynierskich/biotechnologia-inz)
 2. Kierunek Żywność i Żywienie Człowieka sklasyfikowany na IV. miejscu wśród wszystkich uczelni w Polsce (http://ranking.perspektywy.pl/2020/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-rolnicze-lesne-i-weterynaryjne/kierunki-o-zywieniu-i-zywnosci)

Żaden inny kierunek kształcenia na Politechnice Łódzkiej nie został tak wysoko sklasyfikowany. Ogromnie cieszymy się z naszego sukcesu i serdecznie zapraszamy do studiowania na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej.


Politechnika Łódzka wśród sześciu uczelni nagrodzonych w konkursie ELSEVIER Research Impact Leaders Award


Transmisja TUL Open Day dla kandydatów na studia

Zapraszamy do obejrzenia transmisji TUL Open Day dla chętnych, którzy chcą podjąć studia w języku angielskim na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE).
Prosimy o zapoznanie się z zapisem relacji z live'u.


Drogi Kandydacie,

jeśli myślisz o wyborze prestiżowych studiów na Politechnice Łódzkiej, to mamy dla Ciebie ważną informację. Kierunek Biotechnologia realizowany na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności, został odnotowany w tegorocznej edycji prestiżowego Rankingu Szanghajskiego, co jest wyjątkowym osiągnięciem.

Więcej szczegółów na ten temat odnajdziesz pod adresem https://www.p.lodz.pl/pl/pl-rankingu-szanghajskim


POLECAMY
Artykuł "Punkty z matury a wybór kierunku studiów" dotyczący rekrutacji i wyborów dokonywanych przez kandydatów na studia


Programy kształcenia na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności są unikatowe wśród wyższych uczelni technicznych w Polsce. Cechuje je interdyscyplinarność, co gwarantuje przygotowanie specjalistów, którzy potrafią łączyć wiedzę chemiczną, biologiczną i inżynieryjno-techniczną. Odpowiedzią na aktualne potrzeby zmieniającego się rynku pracy jest stałe doskonalenie programów kształcenia oraz uruchamianie nowych kierunków studiów, przygotowujących wysoko wyspecjalizowaną kadrę inżynierską.

Wydział BiNoŻ ma w swojej ofercie pięć nowoczesnych kierunków studiów oraz kilkanaście specjalności i kierunków dyplomowania na poziomie studiów inżynierskich i magisterskich, w tym studia w języku angielskim.

Na kierunku biotechnologia przygotowujemy absolwentów do pracy w przemyśle biotechnologicznym, spożywczym i farmaceutycznym, oferując specjalności biotechnologia molekularna i biochemia techniczna, technologia fermentacji i mikrobiologia techniczna oraz biotechnologia żywności. Uczymy też samodzielnego planowania i prowadzenia badań, dzięki czemu absolwenci dobrze sprawdzają się także w laboratoriach badawczych, diagnostycznych oraz w działach naukowo-badawczych. 

Odpowiednikiem kierunku biotechnologia są studia w języku angielskim Biotechnology, realizowane w ramach International Faculty of Engineering IFE (Centrum Kształcenia Międzynarodowego). Studenci tego kierunku na pierwszym stopniu studiów spędzają obowiązkowo jeden semestr w partnerskich uczelniach zagranicznych. Na obu stopniach studiów mają do wyboru specjalności Molecular Biotechnology and Technical Biochemistry oraz Fermentation Technology and Technical Microbiology.

W ramach kierunku technologia żywności i żywienie człowieka studenci poznają zasady prowadzenia procesów technologicznych i biotechnologicznych w produkcji żywności, w tym metody utrwalania i przechowywania żywności. Uczą się wdrażać i nadzorować produkcję żywności oraz poznają wymogi prawidłowego żywienia człowieka. Swoje kompetencje rozwijają na specjalnościach technologia żywności, analiza i ocena żywności oraz chemia żywności i surowców kosmetycznych.

Studenci kierunku technologia kosmetyków, studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym, uczą się organizować oraz nadzorować produkcję kosmetyków bezpiecznych dla konsumentów, poznają zasady wprowadzania nowych produktów na rynek. Kompetencji takich oczekują firmy zajmujące się wytwarzaniem, badaniem i dystrybucją kosmetyków oraz surowców kosmetycznych, gabinety kosmetyczne, a także laboratoria badawczo-rozwojowe z branży farmaceutycznej i chemicznej. 

Nowością jest biogospodarka, międzyuczelniany, interdyscyplinarny kierunek realizowany razem z Politechniką Warszawską i Wojskową Akademią Techniczną, gdzie rekrutowani w Łodzi kandydaci będą studiować na III roku studiów. W toku kształcenia studenci poznają nowe technologie w zakresie przetwórstwa spożywczego, inżynierii środowiska, bioenergetyki oraz procesów przemysłowych. Absolwenci tego wyjątkowego kierunku zostaną inżynierami z dyplomem trzech Uczelni: PŁ, PW i WAT!

Na Wydziale BiNoŻ prowadzone są też studia doktoranckie, a ponadto Wydział promuje ideę kształcenia przez całe życie, czemu służy bogata oferta studiów niestacjonarnych, podyplomowych i kursów dokształcających. 

Prowadzona przez Wydział działalność dydaktyczna spełnia najwyższe kryteria jakościowe, czego wyrazem są certyfikaty, nagrody i wyróżnienia.
Wszystkie kierunki kształcenia na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności są regularnie poddawane ocenie przez komisje akredytacyjne. Przeprowadzona przez Polską Komisję Akredytacyjną ocena instytucjonalna potwierdziła prawidłowe funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, zarówno w odniesieniu do studiów inżynierskich i magisterskich, jak i  studiów podyplomowych i doktoranckich. 

Kierunek biotechnologia został laureatem „Konkursu o milion” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dla wydziałów, które kształcenie studentów opierają na trzech mocnych fundamentach: najnowszej wiedzy, zdobywaniu umiejętności oraz kompetencji społecznych, poszukiwanych przez pracodawców i potrzebnych do rozpoczęcia kariery naukowej lub zawodowej.
 
Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego uznała zestaw efektów kształcenia opracowany przez Wydział BiNoŻ za wzorcowy.


Studia stacjonarne I stopnia, INŻYNIERSKIE (3,5-letnie)

na kierunkach :

BIOTECHNOLOGIA - specjalności i kierunki dyplomowania :

 • Biotechnologia molekularna i biochemia techniczna

  • Biochemia techniczna

 • Biotechnologia żywności

  • Technologia produktów owocowo-warzywnych

  • Technologia witamin i koncentratów spożywczych

 • Technologia fermentacji i mikrobiologia techniczna

  • Mikrobiologia techniczna

  • Technologia fermentacji

  • Technologia spirytusu i drożdży

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA - specjalności i kierunki dyplomowania:

 • Technologia żywności

  • Cukrownictwo

  • Technologia chłodnictwa żywności

  • Technologia skrobi i cukiernictwa

 • Chemia żywności i surowców kosmetycznych

  • Chemia żywności

  • Aromaty spożywcze i surowce kosmetyczne

 • Analiza i ocena żywności

BIOTECHNOLOGIA - studia w języku angielskim, kierunek prowadzony przez Centrum Kształcenia Międzynarodowego IFE


Studia stacjonarne II stopnia, MAGISTERSKIE (1,5-letnie)

na kierunkach :

BIOTECHNOLOGIA - specjalności i kierunki dyplomowania:

 • Biotechnologia molekularna i biochemia techniczna

 • Biotechnologia środowiska

 • Biotechnologia żywności

 • Technologia fermentacji i mikrobiologia techniczna

  • Mikrobiologia techniczna

  • Technologia fermentacji

  • Technologia spirytusu i drożdży

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA - specjalności i kierunki dyplomowania:

 • Technologia żywności

  • Cukrownictwo

  • Technologia chłodnictwa żywności

  • Technologia skrobi i cukiernictwa

 • Chemia żywnościi surowców kosmetycznych

  • Chemia żywności

  • Aromaty spożywcze i surowce kosmetyczne

 • Analiza i ocena żywności


Studia stacjonarne III stopnia, DOKTORANCKIE (4-letnie) przy Wydziale


STUDIA PODYPLOMOWE

 • Mikrobiologia, higiena i jakość w przemyśle (1 semestr)

 • Kosmetologia (2 semestry)


Jednostki