+

WikampFb

 
 

Instytut Surowców Naturalnych i Kosmetyków

A+ / A-

Instytut Surowców Naturalnych i Kosmetyków

90-537 Łódź, ul. Stefanowskiego 2/22 
tel. (+48 42) 631 34 10, fax: (+48 42) 631 28 42 
email: w5i52@adm.p.lodz.pl

DYREKTOR INSTYTUTU

dr hab. inż. Elżbieta Sobiecka, prof. uczelni
elzbieta.sobiecka@p.lodz.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. KSZTAŁCENIA

dr hab. inż.  Beata Smolińska, prof. uczelni
beata.smolinska@p.lodz.pl
tel. 042 631-34-16

BIURO INSTYTUTU

mgr Joanna Gadułka
joanna.gadulka@p.lodz.pl

mgr Paulina Kobylińska
paulina.kobylinska@p.lodz.pl


Jednostki