+

WikampFb

 
 

Działalność naukowa (IChTŻ)

A+ / A-

Działalność naukowa

 • Oczyszczanie soku surowego o niskiej jakości pochodzącego ze zdegradowanego surowca.
 • Kinetyka i optymalizacja warunków ekstrakcji sacharozy z krajanki buraczanej.
 • Struktura cząstek sacharozy. Oddziaływanie inter- i intramolekularne cząstek sacharozy w roztworze.
 • Rafinacja cukru.
 • Opracowanie niekonwencjonalnych metod oraz urządzeń do pomiaru parametrów procesów technologicznych stosowanych w przemyśle spożywczym.
 • Tworzenie się azotanów (III) podczas produkcji cukru i ich wpływ na jakość produkowanych materiałów paszowych z buraka cukrowego.
 • Polisacharydy w procesie produkcji cukru
 • Ocena jakości oraz autentyczności cukru
 • Półprodukty przemysłu cukrowniczego jako materiał paszowy
 • Przemiany związków białkowych i lipidowych w procesie enzymatycznej hydrolizy skrobi pszennej.
 • Rola struktury molekularnej nieskrobiowych polisacharydów (arabinoksylanów) w kształtowaniu właściwości enzymatycznych hydrolizatów skrobi, w zależności od twardości i odmiany pszenicy.
 • Przemiany polimorficzne i termodynamiczne surowców i produktów przemysłu skrobiowego i cukierniczo-piekarskiego.
 • Procesy fizykochemiczne w przetwórstwie ziemniaczanym, skrobiowym i cukierniczym.
 • Naturalne substancje roślinne-aspekty strukturalne i aplikacyjne.
 • Badania interakcji związków bioaktywnych ze składnikami żywności w procesach przetwórczych.
 • Ekstrakty ziarna kakaowego i kawowego o potencjale prozdrowotnym jako inhibitory procesów oksydacyjnych w żywności.
 • Wpływ aktywności wody na trwałość przechowalniczą surowców, półproduktów, wyrobów przemysłu piekarskiego, cukierniczego i ciastkarskiego.
 • Otrzymywanie surowców, półproduktów, wyrobów cukierniczych i ciastkarskich o zmniejszonej zawartości związków antyżywieniowych.
 • Właściwości reologiczne oraz teksturalne półproduktów i wyrobów przemysłu cukierniczego i skrobiowego.
 • Wpływ składu i właściwości fizykochemicznych surowców na jakość wyrobów piekarskich i cukierniczych.
 • Analiza składników żywności z wykorzystaniem technik chromatograficznych.
 • Badanie zmian składników bioaktywnych w procesie otrzymywania czekolad.
 • Wpływ warunków procesu prażenia ziarna kawowego i kakaowego na zawartość związków bioaktywnych.
 • Tłuszcze nowej generacji jako składniki pieczywa i wyrobów cukierniczych.
 • Chłodnicze utrwalanie i przechowywanie żywności- schładzanie, zamrażanie, rozmrażanie.  
 • Oddziaływanie składu  atmosfery  modyfikowanej (MAP) i kontrolowanej na przemiany fizyczne, chemiczne, cechy sensoryczne, okres trwałości i bezpieczeństwo zdrowotne  żywności pochodzenia roślinnego   i zwierzęcego .
 • Badania stabilności składników odżywczych i prozdrowotnych żywności pakowanej w różnych technikach utrwalania
 • Modelowanie cech prozdrowotnych surowców i produktów spożywczych, chłodzonych i mrożonych.
 • Wpływ warunków uprawy nasion na skład izoflawonów oraz aktywność biologiczną kiełków. Zachowanie wartości żywieniowej i aktywności  biologicznej skiełkowanych nasion podczas przechowywania.
 • Projektowanie innowacyjnych przetworów mięsnych, o obniżonej zawartości dodatków chemicznych,   podwyższonej wartości żywieniowej i cechach prozdrowotnych.
 • Poprawa właściwości i wartości żywieniowej mrożonego mięsa przez dodanie krioprotektantów o walorach prozdrowotnych  
 • Suszenie sublimacyjne warzyw, owoców, soków owocowych i mięsa. Trwałość przechowalnicza liofilizatów.
 • Przemiany struktury skrobi opornej oraz tekstury pieczywa w czasie zamrażalniczego przechowywania.  
 • Optymalizacja metod oznaczania zawartości sacharydów, kwasów organicznych i alkoholi metodą HPLC.
 • Optymalizacja procesów biokonwersji sacharozy do soli kwasów aldonowych.
 • Estryfikacja sacharydów.
 • Nowe technologie dotyczące prebiotyków, ze szczególnym uwzględnieniem oligosacharydów.
 • Oznaczanie wskaźników działania reaktywnych form tlenu i azotu.
 • Badanie praktycznego funkcjonowania systemów zarządzania jakością oraz zarządzania środowiskowego  wg norm ISO.

Jednostki