+

WikampFb

 
 

Fundusz Młodych Liderów Nauki

A+ / A-

Środki Funduszu Młodych Liderów Nauki na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej przeznacza się na stypendia naukowe dla pracowników i studentów studiów doktoranckich Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ, w celu zwiększenia dynamiki, kreatywności i doskonałości badań naukowych.

Środki Funduszu pochodzą z dotacji celowej na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich przyznanej w ramach środków finansowych na działalność statutową Wydziałowi Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej w danym roku kalendarzowym.

Bliższe informacje:

 


Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

 

 

Jednostki