+

WikampFb

 
 

Tematyka badawcza

A+ / A-

Zespół Bromatologii
prof. dr hab. inż. Joanna Leszczyńska – lider
dr hab. inż. Beata Smolińska, prof. uczelni
dr inż. Krystian Gałęcki
dr inż. Agnieszka Kowalska-Baron
dr inż. Dorota Mańkowska
dr inż. Agnieszka Stobiecka
dr inż. Witold Sroczyński
mgr inż. Joanna Jabłońska

• wpływ warunków środowiskowych na alergenność roślin oraz modyfikacje alergenów
• odpowiedź roślin wyższych na stres abiotyczny wywołany jonami metali ciężkich
• nowe metody nawożenia z wykorzystaniem nanocząstek
• wpływ warunków uprawy na zawartość antyoksydantów w roślinach
• właściwości fizykochemiczne związków naturalnie występujących w żywności (takich jak metale, polifenole, aminy biogenne, alergeny) oraz zanieczyszczenia żywności
• aktywność antyoksydacyjna związków naturalnie występujących w żywności pod kątem ich praktycznego występowania w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym
• opracowanie żywności funkcjonalnej, żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego
• monitorowanie zawartości składników odżywczych w produktach żywnościowych podczas ich produkcji, przetwórstwa i przechowywania

Zespół Chemii Bionieorganicznej
dr hab. inż. Małgorzata Bryszewska - lider
dr Anna Sykuła
dr inż. Agata Łącka

• właściwości wybranych związków biologicznie aktywnych (np. flawonoidy i ich pochodne)
• wykorzystanie techniki mikrokapsułkowania do otrzymania preparatów i dodatków do żywności funkcjonalnej
• badanie biodostępności i bioprzyswajalności mikroelementów i ich chelatów z biomolekułami
• analiza specjacyjna mikroelementów
•  biomateriały z surowców odpadowych pochodzenia roślinnego

Zespół Naturalnych i Syntetycznych Składników Kosmetyków
dr hab. inż. Anna Wajs-Bonikowska- lider
dr inż. Anna Lis
dr inż. Agnieszka Krajewska
dr Ewa Maciejczyk
mgr inż. Katarzyna Mietlińska
Paweł Sroczyński

• izolowanie i analiza chemiczna naturalnych produktów zapachowych, w tym określanie struktury nowo odkrytych związków
•  izolowanie naturalnych mieszanin lub czystych związków biologicznie aktywnych metodami destylacyjnymi, ekstrakcyjnymi, sorpcyjnymi
• analiza jakościowa i ilościowa wybranych klas związków naturalnych technikami chromatograficznymi i spektroskopowymi
• tworzenie receptur i ocena kosmetyków:
- myjących (mydła tradycyjne, syndety)
- pielęgnacyjnych (np. kremy, masła, peelingi, toniki)
- upiększających (np. pudry, szminki, tusze do rzęs)
- naturalnych spełniających wymagania europejskich jednostek certyfikujących kosmetyki naturalne i organiczne
- preparatów chemii gospodarczej.
•  ocena parametrów fizykochemicznych kosmetyków i surowców kosmetycznych
• aplikacja produktów naturalnych tj.: olejki eteryczne, ekstrakty roślinne, hydrolaty, fluidolaty, związki lub izolaty wydzielone z odpadów z przetwórstwa owoców i warzyw w formulacjach kosmetycznych 
• diagnostyka stanu skóry i śledzenie efektów aplikacji kosmetykiem

Zespół Analizy i Zagospodarowania Surowców Naturalnych
dr hab. inż. Radosław Bonikowski, prof. uczelni – lider
dr hab. inż. Elżbieta Sobiecka, prof. uczelni
mgr inż. Kamil Szymczak
mgr inż. Konrad Jastrząbek
mgr inż. Marzenna Więdłocha

• techniki chromatograficzne, szczególnie chromatografia gazowa i ich wykorzystanie w analizie surowców pochodzenia naturalnego
• procesy ekologiczne i ich mechanizmy
• utylizacja i zagospodarowanie odpadów przemysłu spożywczego
•  zrównoważony rozwój
• Analiza Cyklu Życia Produktu (LCA)


Jednostki