+

WikampFb

 
 

Sytuacje awaryjne

A+ / A-

Wszelkie stwierdzone awarie lub inne stany zagrożenia proszę zgłaszać jednocześnie:

  • portierom pod numerami 2901 i 2900
  • w godzinach pracy inż. Aleksandry Błazińskiej pod numerem tel. 3404
  • po godzinie 16.00 - pod numerem tel. 5359

Dyżurujący pracownicy mają za zadanie wyłącznie zabezpieczenie budynków przed zagrożeniami wynikającymi z zaistniałej awarii, natomiast jej usunięcie należy wyłącznie do firmy, która w wyniku przetargu jest do tego zobligowana.


Jednostki