O Instytucie

Image

Instytut Technologii i Analizy Żywności

ul. B. Stefanowskiego 2/22
90-537 Łódź
tel. (42) 631-34-66
e-mail: i-54@adm.p.lodz.pl

Dyrektor Instytutu

prof. dr hab. inż. Grażyna Budryn - tel. 42 631-27-87, grazyna.budryn@p.lodz.pl

Z-ca dyr. ds. kształcenia

prof. dr hab. inż. Dorota Żyżelewicz – tel. 42 631-34-61, dorota.zyzelewicz@p.lodz.pl

Biuro Instytutu

Katarzyna Ochnio, Specjalista kierujący zespołem, katarzyna.ochnio@p.lodz.pl

Treść (rozbudowana)
Działalność naukowa
0
Działalność usługowa
0
Zespół Analizy i Technologii Żywności
0
Zespół Przechowalnictwa i Dystrybucji Żywności
0
Zespół Technologii Skrobi i Cukiernictwa
0

Strona dziala - zabbix