O Instytucie

Instytut Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej

ul. B. Stefanowskiego 2/22
90-573 Łódź

Tel: (42) 631-34-42
Tel: (42) 631-34-40

E-mail: w5i51@adm.p.lodz.pl

NIP 727-002-18-95
REGON 000 001 583

Dyrektor Instytutu

prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz

Z-ca dyrektora do spraw kształcenia

dr hab. inż. Aneta Białkowska, prof. uczelni
Przewodnicząca Rady Kierunków: Biotechnologia, Biogospodarka, Industrial Biotechnology

Biuro Instytutu

mgr inż. Ewa Gromek – specjalista
mgr Anna Wiśniewska – specjalista
lic. Joanna Smejda – samodzielny referent

Profil Instytutu w serwisie Facebook

Treść (rozbudowana)
Historia Instytutu
0
Pracownicy
0
Tematyka badawcza
0
Realizowane projekty
0
Publikacje
0
Dydaktyka
0
Seminaria
0
Współpraca
0
Aparatura badawcza
0
Usługi
0

Strona dziala - zabbix