Aparatura badawcza

Aparatura badawcza Instytutu Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej:

 • Maszyna wytrzymałościowa Zwick/Roell do badań zrywania i ściskania do obciążalności 1 kN
 • Fermentor do prowadzenia hodowli o pojemności całkowitej 30 L Techfors
 • Fermentor o pojemności całkowitej 150L Chemap 150
 • Fermentor Terrafors IS z oprzyrządowaniem firmy INFORS AG
 • Stacja 6 fermentorów o pojemności całkowitej  750ml SIXFORS
 • Reaktory chemiczne typ Reactor Ready
 • Reaktor mikrofalowy do syntez
 • Dezintegrator Dyna-Mill,
 • Homogenizator/dezintegrator ultradźwiękowy
 • Liofilizator Alpha 1-4 LSC
 • Aparat do oznaczania stężenia wody metodą Karla-Fischera
 • System do PCR w czasie rzeczywistym (Real-Time PCR) firmy Biorad
 • System do elektroforezy w pulsującym polu elektrycznym (PFGE) firmy Biorad
 • System wysokorozdzielczej spektrometrii mas z analizatorem hybrydowym typu Q-TOF sprzężony z wysokorozdzielczym chromatografem cieczowym UPLC/UHPLC wyposażonym w detektor z matrycą diodową, detektor fluorescencyjny i detektor refraktometryczny
 • Zestawy do chromatografii cieczowej HPLC z wyposażeniem
 • Chromatograf gazowy GC-MS z wyposażeniem
 • Chromatograf cieczowy AKTA FPLC
 • Analizator aminokwasów AAA 400 (Ingos)
 • Generator z wirującą anodą firmy Rigaku i detektorem z płytą odwzorowującą MAR300 oraz przystawką niskotemperaturową
 • Dyfraktometr monokrystaliczny z detektorem CCD, przystawką niskotemperaturową oraz dwoma źródłami promieniowania (Mo i Cu)
 • Termocyklery PCR
 • Zestaw do elektroforezy 1 i 2D (Protean i12 IEF Cell + Densitometer)
 • System do dokumentacji żeli MicroDoc (transiluminator + aparat cyfrowy)
 • Elektroporator - MicroPulser
 • Inkubator z atmosferą CO2
 • Mikroskop z odwróconą optyką
 • Mikroskop Olympus SZ61
 • Mikroskop Olympus SZPT
 • Wielodetekcyjne czytniki płytek
 • Spektrofotometry UV/VIS
 • System do ultrafiltracji
 • Zestaw  do filtracji
 • Kolektory frakcji
 • Komory laminarne
 • Zamrażarki nisko temperaturowe

Strona dziala - zabbix