Współpraca

Współpraca Instytutu Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej z ośrodkami naukowymi w kraju

Politechnika Warszawska:

 • Zakład Chemii Bioorganicznej, Wydział Chemiczny
 • Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
 • Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Politechnika Łódzka:

 • Instytut Surowców Naturalnych i Kosmetyków
 • Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii
 • Instytut Papiernictwa i Poligrafii
 • Instytut Chemii Organicznej, Wydział Chemiczny

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Mikrobiologii oraz Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii
Politechnika Radomska, Wydział Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia, Zakład Materiałoznawstwa Przetworów Naftowych
Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Zakład Chemii Organicznej
Politechnika Gliwicka, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii
Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Zakład Biochemii
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż

Łódzki Uniwersytet Medyczny

 • Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi, Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej
 • Zakład Biochemii, Katedra Chemii i Biochemii Medycznej

Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Katedra Chemii Biomedycznej
Uniwersytet Wrocławski, Zakład Krystalografii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Zakład Krystalografii
Polska Akademia Nauk w Poznaniu – Instytut Chemii Bioorganicznej
Polska Akademia Nauk w Łodzi - Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych
Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi
Instytut Technologii i Eksploatacji w Radomiu
Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie
Instytut Technologii Bezpieczeństwa „Moratex”, Łódź
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN Kraków
Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa 
Centrum Badań DNA, Poznań
Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny
Genomed, Warszawa

Współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi
 • Braunschweig University of Technology, Institute of Biochemistry and Biotechnology (Germany)
 • Complutense University of Madrid, Faculty of Sciences, Chemical Engineering Department (Spain)  Biopolis-Tailor-made Biotechnology, Valencia (Spain)
 • Johann Heinrich von Thünen-Institut (vTI),Institute of Agricultural Technology and Biosystems Engineering, Braunschweig (Germany)
 • Institute of Wood Technology and Wood Biology, University Hamburg, Chemical Wood Technology (Germany)
 • Minho University, Portugal
 • Aveiro University, Portugal
 • Tianjin University, China
 • Friedrich-Schiller University of Jena
 • The University of Texas  at Austin
 • Biomaterial Design Laboratory, Graduate School of Bioresource and Bioenvironmental Sciences, Kyushu University, Fukuoka, Japan
 • Federal  Technological  University of  PARANÁ – UTFPR
 • Chalmers University of Technology, Department of Chemical and Biological Engineering
 • Lund University – Faculty of Medicine
 • University of Monastir, Faculty of Science, Chemistry Department, Monastir, Tunisia
 • Federal University of Rio de Janeiro, Laboratory of Biochemistry and Molecular Biology of Proteases, Brasil
 • University of Virginia, USA
 • University of Chicago, USA

Strona dziala - zabbix