Usługi

Usługi Instytutu Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej

Badania wytrzymałości materiałów na zrywanie i ściskanie do obciążalności 1 kN
dr inż. Karolina Ludwicka, tel. 42 631 33 67

Analiza właściwości bakteriostatycznych biomateriałów metodą płytkową względem mikroorganizmów takich jak B. subtilis i E. coli
dr inż. Karolina Ludwicka, tel. 42 631 33 67

Oznaczanie aktywności cytotoksycznej oraz cytostatycznej związków/biomateriałów w warunkach in vitro z wykorzystaniem zwierzęcych linii komórkowych
dr hab. Edyta Gendaszewska-Darmach, dr hab. inż. Małgorzata Zakłos-Szyda, tel. 42 631 34 43

Zbadanie wpływu związków/biomateriałów na poziom ekspresji genów oraz identyfikacja białek zaangażowanych w przekazywanie sygnału oraz szlaki metaboliczne
dr hab. Edyta Gendaszewska-Darmach, dr inż. Małgorzata Zakłos-Szyda, tel. 42 631 34 43

Oznaczanie zawartości wolnych kwasów tłuszczowych
dr inż. Katarzyna Struszczyk-Świta, tel. 42 631 34 36

Oznaczanie zawartości wody metodą Karla-Fischera
dr inż. Katarzyna Struszczyk-Świta, tel. 42 631 34 36

Oznaczanie aktywności wody (sonda Rotronik)
dr inż. Katarzyna Struszczyk-Świta, tel. 42 631 34 36

Oznaczanie zawartości wody oraz aktywności wody w różnorodnych materiałach
dr inż. Katarzyna Struszczyk-Świta, tel. 42 631 34 36

Hodowle w skali od mikro - do wielkolaboratoryjnej
dr inż. Katarzyna Struszczyk-Świta, tel. 42 631 34 36

Procesy typu solid state
dr inż. Katarzyna Struszczyk-Świta, tel. 42 631 34 36

Analiza jakościowa i ilościowa związków polifenolowych
dr hab. inż. Anna Podsędek, tel. 631 34 35, dr inż. Małgorzata Redzynia, tel. 42 631 34 32

Analiza ilościowa witaminy C
dr inż. Małgorzata Redzynia, tel. 42 631 34 32

Oznaczanie potencjału przeciwutleniającego
dr hab. inż. Anna Podsędek, dr inż. Dorota Sosnowska, tel. 42 631 34 35

Oznaczanie zawartości białka całkowitego
dr hab. inż. Anna Podsędek, tel. 42 631 34 35

Krystalizacja białek oraz określanie struktur krystalicznych makrocząsteczek metodami rentgenografii strukturalnej
prof. dr hab. inż. Grzegorz Bujacz, tel. 42 631 34 31

Strona dziala - zabbix