+

WikampFb

 
 

prof. dr hab. inż Grażyna Budryn

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

 • Substancje lecznicze w żywności
 • Związek diety ze stanem zdrowia
 • Przemiany składników prozdrowotnych w przetwórstwie i przechowywaniu żywności
 • Projektowanie żywności funkcjonalnej
 • Nowoczesne opakowania do żywności
 • Nowoczesne metody przetwarzania i utrwalania żywności
Obrazek użytkownika Grażyna Budryn
prof. dr hab. inż
Grażyna
Budryn

Stanowisko

profesor

Funkcja

Dyrektor Instytutu

E-mail

grazyna.budryn@p.lodz.pl

Telefon

42 631 27 87

Pokój

30

Adres

ul. Stefanowskiego 4/10, 90-924 Łódź, tel. +48 42 634 27 87

ORCID

0000-0002-8050-3702

ResearcherID

M-4168-2018

SCOPUS

780142485


Działalność dydaktyczna
 • Dydaktyka i kształcenie kadry:
 • Wykłady dla studentów Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej:
 • Substancje prozdrowotne i antyoksydanty w żywności
 • Żywienie człowieka i dietetyka oraz przemysłowa produkcja potraw
 • Podstawy chemii i analizy żywności
 • Innowacyjne surowce, procesy i aparatura w przemyśle spożywczym
 • Fizyczne właściwości żywności
 • Przetwórstwo żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
 • Przechowalnictwo żywności
Patenty i zgłoszenia patentowe

Patenty:

 • PL 217050. Preparat o właściwościach przeciwutleniających oraz sposób otrzymywania tego preparatu. Int. Cl. Int. Cl. A23F 5/20 (2006.01),Int. Cl. A23L 3/3472 (2006.01),Int. Cl. A61K 36/74 (2006.01),Int. Cl. A61K 8/97 (2006.01). Politechnika Łódzka. Twórcy: Budryn Grażyna,Nebesny Ewa,Żyżelewicz Dorota.
 • PL 216859 (B1). Produkt i sposób przygotowania produktu do smarowania pieczywa, o właściwościach probiotycznych.. Int. Cl. Int. Cl. A23D 7/00 (2006.01),Int. Cl. A23D 9/00 (2006.01),Int. Cl. A23L 1/30 (2006.01). Politechnika Łódzka. Twórcy: Żyżelewicz Dorota, Motyl Ilona,Libudzisz Zdzisława,Nebesny Ewa,Budryn Grażyna,Krysiak Wiesława.
 • PL 214425. Rodzynki w czekoladzie. Int. Cl. Int. Cl. A23G 3/36 (2006.01). Politechnika Łódzka. Twórcy: Nebesny Ewa,Libudzisz Zdzisława,Żyżelewicz Dorota,Budryn Grażyna,Motyl Ilona,Krysiak Wiesława.
 • PAT_WLA. Polska, nr 235639. Sposób wytwarzania fermentowanych kiełków roślin strączkowych. Int. Cl. Twórcy: Budryn Grażyna,Klewicka Elżbieta,Grzelczyk Joanna. Złoż. 18/07/12.
 • PL216331 (B1). Sposób wytwarzania pralin z nadzieniem cukrowo-tłuszczowym, o polepszonych właściwościach zdrowotnych. Int. Cl. Int. Cl. A23G 3/36 (2006.01). Politechnika Łódzka. Twórcy: Krysiak Wiesława,Nebesny Ewa,Libudzisz Zdzisława,Żyżelewicz Dorota,Budryn Grażyna,Motyl Ilona.
 • PL 214424. Wyrób cukierniczy w postaci korpusów cukrowo-tłuszczowych.. Int. Cl. Int. Cl. A23G 3/36 (2006.01). Politechnika Łódzka. Twórcy: Nebesny Ewa,Libudzisz Zdzisława,Żyżelewicz Dorota,Budryn Grażyna,Motyl Ilona,Krysiak Wiesława.
 • Dorota Żyżelewicz, Justyna Rosicka-Kaczmarek, Ewa Nebesny, Grażyna Budryn, Wiesława Krysiak, Ilona Motyl, Z. Libudzisz: Waflowy wyrób cukierniczy w postaci wafli przekładanych masą, o cechach funkcjonalnych. Patent nr PL-216950 z dn. 30.05.2014r. WUP 05/14;
 • PAT_WLA. Polska, nr 235639. Sposób wytwarzania fermentowanych kiełków roślin strączkowych. Int. Cl. Twórcy: Budryn Grażyna,Klewicka Elżbieta,Grzelczyk Joanna. Opubl. 20/10/15.
 • PL 216950. Waflowy wyrób cukierniczy w postaci wafli przekładanych masą, o cechach funkcjonalnych.. Int. Cl. Int. Cl. A23G 3/36 (2006.01),Int. Cl. A23G 3/54 (2006.01). Politechnika Łódzka. Twórcy: Żyżelewicz Dorota,Motyl Ilona,Libudzisz Zdzisława,Nebesny Ewa,Budryn Grażyna,Krysiak Wiesława,Rosicka-Kaczmarek Justyna. Opubl. 14/05/30.

Zgłoszenia patentowe:

 • PAT_WLA. Polska, nr . Folia biodegradowalna o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych oraz sposób otrzymywania tej folii. Int. Cl.  Twórcy: Budryn Grażyna, Nowak Agnieszka, Jaśkiewicz Andrzej. Złoż. 19/07/15.
 • PAT_WLA. Nie dotyczy, nr . Mieszanka do wytwarzania lodów jogurtowych, zwłaszcza przeznaczonych dla diabetyków. Int. Cl.  Twórcy: Grzelczyk Joanna,Budryn Grażyna. Złoż. 21/04/12.
Publikacje po 2010 roku

Monografie i rozdziały:

 • Żyżelewicz D., Nebesny E., Budryn G., Krysiak W.: Technology and stability of probiotic and prebiotic confectionery products, w: Probiotic and Prebiotic Foods: Technology, Stability and Benefits to Human Health; pod redakcją Shah N.P., Da Cruz A.G i Faria J.A.F. Nova Science Publishers, Inc., New York, 2011, pp. 295-320.
 • Żyżelewicz D., Motyl I., Nebesny E., Budryn G., Krysiak W., Rosicka-Kaczmarek J., Libudzisz Z.: Probiotic confectionery products – preparation and properties, w: Probiotics; pod redakcją Rigobelo E.C. In Tech, Rijeka, 2012, pp. 261-306.
 • Koziołkiewicz M., Nebesny E., Krysiak W., Rosicka-Kaczmarek J., Gałązka-Czarnecka I., Budryn G., Libudzisz Z.: Żywność i Żywienie w XXI wieku – Wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego. Badania eksperckie metodą Delphi. Wydawnictwo SWSPiZ, Łódź, 2010, ISBN 978-83-92916-28-3.
 • Koziołkiewicz M., Nebesny E., Krysiak W., Rosicka-Kaczmarek J., Budryn G., Gałązka-Czarnecka I., Libudzisz Z.: Żywność i Żywienie w XXI wieku – Wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego. Strategiczny program badawczy. Wydawnictwo SWSPiZ, Łódź, 2011, ISBN 978-83-62916-21-4.
 • Rachwał-Rosiak D., Budryn G., Żyżelewicz D., Nebesny E., Structure, technological and nutritional characteristic of oils and fats of plant origin - Legume lipids, w: Plant Lipids. Science, Technology, Nutritional Value and Benefits to Human Health; pod redakcją G. Budryn i D. Żyżelewicz, Research Signpost, Kerala, 2014, 21-42
 • Oracz J., Żyżelewicz D., Budryn G.,  Nebesny E., Cocoa butter alternative fats , w: Plant Lipids. Science, Technology, Nutritional Value and Benefits to Human Health; pod redakcją G. Budryn i D. Żyżelewicz, Research Signpost, Kerala, 2014, 87-106.
 • Budryn G., Michalczuk L., Kierunki zastosowań biotechnologii w łódzkim rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym w: Zarządzanie zmiana technologiczną w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym; pod redakcją A. Rogut i B. Piasecki, Wydawnictwo SAN, Łódź, 2015.

Artykuły

 • Nebesny E., Budryn G. (2000) Parametry jakościowe wody do celów konsumpcyjnych i technologicznych.. Cukiernictwo, 4, 10-14
 • Nebesny E., Budryn, G. (2000). Charakterystyka ziarna kawowego. Zeszyty Naukowe PŁ, Chemia Spożywcza i Biotechnologia, 62, 85-99
 • Nebesny E., Budryn G. (2001). Kawa. Przegląd Piekarski i Cukierniczy, 6, 40-42
 • Nebesny, E., Budryn, G. (2002). Effect of the roasting method on the content of 5-hydroxytryptamides of carboxylic acids in roasted coffee beans, Nahrung – Food, 46, 279-282
 • Nebesny, E., Budryn, G. (2003). Antioxidative activity of green and roasted coffee beans as influenced by convection and microwave roasting methods and content of certain compounds, European Food Research and Technology, 217, 157-163
 • Budryn G., Nebesny E. (2005). Struktura i właściwości antyoksydacyjne polifenoli ziarna kawowego. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, XXXVIII, 203-216.
 • Nebesny E., Budryn G. (2006). Changes in free radicals content in coffee beans throughout convective roasting and microwaving and during storage. Deutsche Lebensmittel-Rundschau, 102, 526-530
 • Nebesny E., Budryn G. (2006). Convective and microwave roasting as well as storage of coffee in polyethylene bags. Changes in lipid fraction. Deutsche Lebensmittel-Rundschau, 102, 547-552
 • Nebesny E., Budryn G. (2006). Evaluation of sensory attributes of coffee brews from Robusta coffee under different conditions. European Food Research and Technology, 224, 159-165
 • Budryn G., Nebesny E. (2006). Fenolokwasy - ich właściwości, występowanie w surowcach roślinnych, wchłanianie i przemiany metaboliczne. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, XXXIX, 103-110.
 • Nebesny E., Budryn G., Kula J., Majda T. (2007). The effect of roasting method on headspace composition of Robusta coffee bean aroma. European Food Research and Technology, 225, 9-19.
 • Budryn G. (2007). Niepowtarzalny aromat kawy. Przegląd Piekarski i Cukierniczy, 2, 56-57.
 • Budryn G., Nebesny E. (2008). Antioxidant properties of Arabica and Robusta coffee extracts prepared under different conditions. Deutsche Lebensmittel - Rundschau, 104, 69-77.
 • Budryn G., Nebesny E., Podsędek A., Żyżelewicz D., Materska M., Jankowski S., Janda B. (2009). Effect of different extraction methods on the recovery of chlorogenic acids, caffeine and Maillard reaction products in coffee beans. European Food Research and  Technology, 228, 913-922.
 • Budryn G., Nebesny E., Kula J., Majda T., Krysiak W. (2011). HS-SPME/GC/MS profiles of convectively and microwave roasted Ivory Coast Robusta coffee brews. Czech Journal of Food Science, 29, 151–160.
 • Budryn G., Nebesny E., Żyżelewicz D. (2011). Oxidative stability of lard and sunflower oil supplemented with coffee extracts under storage conditions. Grasas y Aceites, 62, 155-161.
 • Żyżelewicz D., Budryn G., Nebesny E. (2011). Tłuszcze – funkcje, rola Żywieniowa, trendy w produkcji. Cukiernictwo i Piekarstwo, 4, 72-74.
 • Budryn G., Żyżelewicz D., Nebesny E. (2011). Polifenole w produktach cukierniczych i piekarskich – cz. I. Cukiernictwo i Piekarstwo, 7-8, 58-59.
 • Żyżelewicz D., Budryn G., Nebesny E. (2011). Polifenole w czekoladzie. Dodatek specjalny magazynu Cukiernictwo i Piekarstwo - Czekolada, 41.
 • Żyżelewicz D., Budryn G., Nebesny E. (2011). Tłuszcze cukiernicze i piekarskie. Cukiernictwo i Piekarstwo, 6, 44-45.
 •  Budryn G., Żyżelewicz D., Nebesny E. (2011). Polifenole w produktach cukierniczych i piekarskich – cz. II. Cukiernictwo i Piekarstwo, 9, 91-93.
 • Budryn G., Nebesny E., Żyżelewicz D., Oracz J., Miśkiewicz K., Rosicka-Kaczmarek J. (2012). Influence of coffee bean roasting on fatty acid composition and oxidative changes of coffee oil. European Journal of Lipid Science and Technology, 114, 1052–1061.
 • Miśkiewicz K, Nebesny E., Rosicka-Kaczmarek J., Budryn G., Krysiak W. (2013). Influence of the type of fat and air humidity in the process of baking of shortcrust pastries on chosen properties of the lipid fraction. Gracas y Aceites, 4, 85-94.
 • Budryn G., Rachwał-Rosiak D. (2013). Interactions of hydroxycinnamic acids with proteins and their technological and nutritional implications. Food Reviews International, 29, 217-230.
 • Budryn G., Nebesny E., Rachwał-Rosiak D. (2013). Stability of hydroxycinnamic acids and caffeine from green coffee extracts after heating in food model systems. European Food Research and Technology, 236, 969-978.
 • Budryn G., Nebesny E. (2013). Effect of green and roasted coffee antioxidants on quality and shelf life of cookies and chocolates. Journal of Food Processing and Preservation, 37, 835-845.
 • Budryn G., Żyżelewicz D., Nebesny E., Oracz. (2013). Influence of addition of green tea and green coffee extracts on the properties of fine yeast pastry fried products. Food Research International, 50,149–160.
 • Budryn G., Nebesny E., Rachwał-Rosiak D, Oracz J. (2013). Fatty acids, essential amino acids, and chlorogenic acids profiles, gastric digestibility and antioxidant activity of different food products enriched with green coffee extract. International Food Research Journal, 20,2135-2146.
 • Budryn G. (2013). Kwasy tłuszczowe trans w produktach piekarskich. Piekarstwo, 1, 32-33
 • Budryn G. (2013). Co kryje sezam. Piekarstwo, 2, 30-31.
 • Budryn G., Nebesny E., Rachwał D. (2014). Pepsin digestibility and antioxidant activity of egg protein in model systems with green coffee extract. International Journal of Food Properties, 17, 1529-1546.
 • Budryn G., Nebesny E., Żyżelewicz D., Oracz J. (2014). Properties of model systems of sunflower oil and green coffee extract after heat treatment and storage. LWT – Food Science and Technology, 59, 467-478.
 • Budryn G., Nebesny E., Rachwał-Rosiak D., Pałecz B., Hodurek P., Miśkiewicz K., Oracz J., Żyżelewicz D. (2014). Inclusion complexes of β-cyclodextrin with chlorogenic acids from crude and purified aqueous extracts from green Robusta coffee beans (Caffea canephora L.). Food Research International, 61, 202-213.
 • Żyżelewicz, D.; G. Budryn, W. Krysiak, J. Oracz, E. Nebesny, M. Bojczuk. (2014). Influence of roasting conditions on fatty acid composition and oxidative changes of cocoa butter extracted from cocoa bean of Forastero variety cultivated in Togo. Food Research International 63, 328–343.
 • Żyżelewicz, D.; W. Krysiak, G. Budryn, J. Oracz, E. Nebesny. (2014). Tocopherols in cocoa butter obtained from cocoa bean roasted in different forms and under various process parameters. Food Research International 63, 390–399.
 • Żyżelewicz D., Nebesny E., Krysiak W., Budryn G. (2014). Application of various methods for determination of the color of cocoa beans roasted under variable process parameters. European Food Research and Technology, 238, 549-563.
 • Rachwał D., Nebesny E., Budryn G. (2015). Chickpeas - composition, nutritional value, health benefits, application to bread and snacks: A review. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 55, 1137-1145.
 • Budryn G., Nebesny E., Oracz J. (2015). Correlation between the stability of chlorogenic acids, antioxidant activity and acrylamide content in coffee beans roasted in different conditions. International Journal of Food Properties, 18, 290-302.
 • Budryn, G; Zaczyńska, D; Rachwal-Rosiak, D; Oracz, J. (2015). Changes in properties of food proteins after interaction with free and beta-cyclodextrin encapsulated hydroxycinnamic acids. European Food Research And Technology, 240, 1157-1166.
 • Budryn, G; Pałecz, B; Rachwal-Rosiak, D; Oracz, J; Zaczyńska, D; Belica, S; Navarro-Gonzalez, I; Meseguer, JMV; Perez-Sanchez, H. (2015). Effect of inclusion of hydroxycinnamic and chlorogenic acids from green coffee bean in beta-cyclodextrin on their interactions with whey, egg white and soy protein isolates. Food Chemistry, 168, 276-287.
 • Budryn G.; D. Zaczyńska, B. Pałecz, D. Rachwał-Rosiak, S. Belica, H. den-Haan, J. Pena-García, H. Perez-Sanchez. (2016). Interactions of free and encapsulated hydroxycinnamic acids from green coffee with egg ovalbumin, whey and soy protein hydrolysates LWT - Food Science and Technology 65, 823-831.
 • Budryn, G., et al., (2016),  Changes of free and nanoencapsulated hydroxycinnamic acids from green coffee added to different food products during processing and in vitro enzymatic digestion, Food Research International, 89, 1004-1014.
 • Budryn G., Zaczyńska D., Oracz J. (2016). Effect of addition of free and nanoencapsulated chlorogenic acids on aroma of different food products, LWT-Food Science and Technology 73, 197-204.
 • Żyżelewicz D, Zakłos-Szyda M, Juśkiewicz J, Bojczuk M,O racz J, Budryn G, Miśkiewicz K, Krysiak W, Zduńczyk Z, Jurgoński A, (2016), Cocoa bean (Theobroma cacao L.) phenolic extracts as PTP1B inhibitors, hepatic HepG2 and pancreatic β-TC3 cell cytoprotective agents and their influence on oxidative stress in rats, Food Research International, 89, 946-957, doi:10.1016/j.foodres.2016.01.009.  
 • Żyżelewicz D., Krysiak W, Oracz J, Sosnowska D, Budryn G, Nebesny E, (2016), The influence of the roasting process conditions on the polyphenol content in cocoa beans, nibs and chocolates, Food Research International, 89, 918-922.
 • Kicel A, Michel P, Owczarek A, Marchelak A, Żyżelewicz D, Budryn G, Oracz J, Olszewska MA. (2016). Phenolic profile and antioxidant potential of leaves from selected Cotoneaster Medik. Species. Molecules 21, 688, doi:10.3390.
 • Żyżelewicz D, Oracz J, Krysiak K, Budryn G, Nebesny E. (2017). Effects of various roasting conditions on acrylamide, acrolein and polycyclic aromatic hydrocarbons content in cocoa bean and derived therefrom chocolates. Drying Technology. 35, 363-374,
 • Budryn G., Zakłos‑Szyda, M., Zaczyńska, D., Żyżelewicz, D., Grzelczyk, J., Zduńczyk, Z., Juśkiewicz, J. (2017). Green and roasted coffee extracts as antioxidants in βTC3 cells with induced oxidative stress and lipid accumulation inhibitors in 3T3L1 cells, and their bioactivity in rats fed high fat diet, European Food Research and Technology, 243, 1323–1334.
 • Budryn, G. Zaczyńska, D., Rachwał-Rosiak D. (2017). Effect of green coffee polyphenols on properties of protein hydrolysates in model systems, Journal of Food Processing and Preservation, 41, e12908.
 • Budryn, G., Zaczyńska, D., Żyżelewicz, D.,. Grzelczyk, J., Zduńczyk, Z., Juśkiewicz, J. (2017). Influence of the form of administration of chlorogenic acids on oxidative stress induced by high fat diet in rats. Plant Foods for Human Nutrition, 72, 184–191.
 • Żyżelewicz, D., Bojczuk, M., Budryn, G., Zduńczyk, Z., Juśkiewicz, J, Jurgoński, A., Oracz, J. (2018). Influence of diet based on bread supplemented with raw and roasted cocoa bean extracts on physiological indices of laboratory rats. Food Research International 112, 209-216.
 • Budryn, G.,  Żyżelewicz, D., Buko, V.,  Lukivskaya, O., Naruta, E., Belonovskaya, E., Moroz, V., Kirko, S., Grzelczyk, J., Bojczuk, M., Falih, M. (2018)Evaluation of antifibrotic effects of coffee and cocoa extracts in rats with thioacetamide induced fibrosis. Europen Food Research and Technology. Vol. 244, 2107-2115.
 • Budryn, G., Grzelczyk J., Jaśkiewicz, A., Żyżelewicz, D., Pérez-Sánchez, H. (2018). Evaluation of  butyrylcholinesterase inhibitory activity by chlorogenic acids and coffee extracts assed in ITC and docking simulation models. Food Research International 109,  268–277.
 • Budryn, G., Gałązka-Czarnecka, I., Brzozowska, E., Grzelczyk, J., Mostowski, R., Żyżelewicz, Ż., Cerón-Carrasco, J. P., & Pérez-Sánchez, H. (2018). Evaluation of estrogenic activity of red clover (Trifolium pratense L.) sprouts cultivated under different conditions by content of isoflavones, calorimetric study and molecular modeling. Food Chemistry, 245, 324-336, badania finansowane w ramach projektu NCN OPUS UMO-2016/21/B/NZ9/00898.
 • Buko, V.,  Zavodnik, I., Kanuka, O., Belonovskaya, E., Naruta, E., Lukivskaya, O., Kirko, S., Budryn, G.,  Żyżelewicz, D., Oracz, J., Sybirna, N.  (2018) .  Antidiabetic effects and erythrocyte stabilization by red cabbage extract in streptozotocin-treated rats. Food & Function, 9, 1850-1863.
 • Budryn, G., Grzelczyk, J., Pérez-Sánchez, H. (2018). Binding of red clover isoflavones to actin as a potential mechanism of anti-metastatic activity restricting the migration of cancer cells. Molecules,  23, e2471, badania finansowane w ramach projektu NCN OPUS UMO-2016/21/B/NZ9/00898.
 • Żyżelewicz, D., Oracz, J., Kaczmarska, M., Budryn, G., Grzelczyk, J. (2018). Preparation and characterization of inclusion complex of (+)-catechin with β-cyclodextrin. Food Research International, 113, 263-268.
 • Żyżelewicz, D., Budryn, G., Oracz, J., Antolak, H., Kręgiel, D., Kaczmarek, M. (2018). The effect on bioactive components and characteristics of chocolate by functionalization with raw cocoa beans. Food Research International, 113, 234-244.
 • Miśkiewicz, K., Nebesny, E., Rosicka-Kaczmarek, J., Żyżelewicz D., Budryn, G. (2018). The effects of baking conditions on acrylamide content in shortcrust cookies with added freeze-dried aqueous rosemary extract. Journal of Food Science and Technology – Mysore DOI: 10.1007/s13197-018-3349-x.
 • Budryn, G., Klewicka, E., Grzelczyk, J., Gałązka-Czarnecka, I., Mostowski, R. Lactic acid fermentation of legume seed sprouts as a method of increasing the content of isoflavones and reducing microbial contamination, Food Chemistry, 285 (2019) 478–484, badania finansowane w ramach projektu NCN OPUS UMO-2016/21/B/NZ9/00898.
 • Joanna Oracz, Ewa Nebesny, Dorota Żyżelewicz, Grażyna Budryn, Bogusława Luzak (2019). Bioavailability and metabolism of selected cocoa bioactive compounds: a comprehensive review. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, in press (doi:10.1080/10408398.2019.1619160).
 • Zavodnik I.,  Buko V., Lukivskaya O., Lapshina E., Ilyich T., Belonovskaya E., Kirko S., Naruta E., Kuzmitskaya I., Budryn G., Żyżelewicz D., Oracz J., Zakrzeska A., Lyudmila Kiryukhina L. (2019). Cranberry (Vaccinium macrocarpon) peel polyphenol-rich extract attenuates rat liver mitochondria impairments in alcoholic steatohepatitis in vivo and after oxidative treatment in vitroJournal of Functional Foods, 57 : 83-94.
 • Żyżelewicz D., Bojczuk M., Budryn G., Jurgoński A., Zduńczyk Z., Juśkiewicz J., Oracz J. (2019). Influence of diet enriched with cocoa bean extracts on physiological indices of laboratory rats. Molecules, 24, 825 : 1-12.
 • Zakłos-Szyda M., Budryn G., Grzelczyk J., Pérez-Sánchez H. Żyżelewicz D.,  Evaluation of Isoflavones as Bone Resorption Inhibitors upon Interactions with Receptor Activator of Nuclear Factor-κB Ligand (RANKL). Molecules, 2020, DOI: 10.3390/molecules25010206.
 • Zakłos-Szyda M., Budryn G., The Effects of Trifolium pratense L. Sprouts’ Phenolic Compounds on Cell Growth and Migration of MDA-MB-231, MCF-7 and HUVEC Cells, Nutrients, 2020, DOI: 10.3390/nu12010257.
 • Żyżelewicz D., Oracz J., Bojczuk M., Budryn G. Jurgoński A., Jerzy Juśkiewicz J.Zduńczyk Z., Effects of Raw and Roasted Cocoa Bean Extracts Supplementation on Intestinal Enzyme Activity, Biochemical Parameters, and Antioxidant Status in Rats Fed a High-Fat Diet, Nutrients, DOI: 10.3390/nu120.
 • Oracz J., Nebesny E., Żyżelewicz D., Budryn G., Luzak B. Bioavailability and metabolism of selected cocoa bioactive compounds: A comprehensive review, Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 2020, DOI: 10.1080/10408398.2019.1619160.
 • Belica-Pacha S., Miłowska K., Ionov M., Bryszewska M., Buczkowski A., Budryn G., Oracz J., Zaczyńska D., Wróblewska A., Urbaniak P., Pałecz B. The impact of β-cyclodextrin on biological and chemical properties of mianserin hydrochloride in aqueous solution,Journal of Molecular Liquids, 2020, DOI: 10.1016/j.molliq.2020.113589.
 • Zakłos-Szyda M., Gałązka-Czarnecka I., Grzelczyk J., Budryn G. Cicer arietinum L. Sprouts’ Influence on Mineralization of Saos-2 and Migration of MCF-7 Cells,Molecules, 2020, DOI: 10.3390/molecules25194490.
 • Grzelczyk J., Budryn G., Perez-Sanchez H., Evaluation of affinity of bioactive isolates from various coffee extracts through binding with PPAR‐γ with the use of isothermal titration calorimetry and docking simulation to prevent antidiabetic effects,Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2020, DOI: 10.1007/s10973-020-09888-1.
 • Jaśkiewicz A., Budryn G., Nowak A., Efenberger-Szmechtyk M. Novel Biodegradable Starch Film for Food Packaging with Antimicrobial Chicory Root Extract and Phytic Acid as a Cross-Linking Agent, Foods, 2020, DOI: 10.3390/foods9111696.
 • Grzelczyk J., Budryn G., Pena-García J., Szwajgier D., Gałązka-Czarnecka I., Oracz J., Perez-Sanchez H.: Evaluation of the inhibition of monoamine oxidase A by bioactive coffee compounds protecting serotonin degradation. FOOD CHEMISTRY, 2021, vol. 348, no , p. 1-13.
 • Jóźwiak P., Ciesielski P., Zakrzewski P., Kozal K., Oracz J., Budryn G., Żyżelewicz D., Flament S., Vercoutter-Edouart A., Bray F., Lefebvre T., Krześlak A.: Mitochondrial O-GlcNAc Transferase Interacts with Modifies Many Proteins and Its Up-Regulation Affects Mitochondrial Function and Cellular Energy Homeostasis. Cancers, 2021, vol. 13, no 2956, p. 1-22.
 • Belica-Pacha S., Małecka M., Daśko M., Miłowska K., Bryszewska M., Budryn G., Oracz J., Pałecz B.j: The Interaction of Heptakis (2,6-di-O-Methyl)-ß-Cyclodextrin with Mianserin Hydrochloride and Its Influence on the Drug Toxicity. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, 2021, vol. 22, no , p. 1-22.
 • Zakłos-Szyda M., Pietrzyk N., Kowalska-Baron A., Nowak A., Chałaśkiewicz K., Ratajewski M., Budryn G., Koziołkiewicz M.: Phenolics Rich Extracts of Dietary Plants as Regulators of Fructose Uptake in Caco-2 Cells via GLUT5 Involvement. MOLECULES, 2021, vol. 26, no 16, p. 3-29.
Otrzymane nagrody
 • Praca doktorska nagrodzona wyróżnieniem przez Radę Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Poitechniki Łodzkiej, 2004, Łódź,
 • Szereg indywidualnych nagród Rektora PŁ za pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną w latach 2007 - 2020, Łódź
 • Medal Edukacji Narodowej, 2014, Warszawa, Polska
 • Medal "Zasłuzony dla PŁ" 2015, Łodź
 • "Brązowy Medal za Długoletnią Służbę", 2013, Łódź
 • Liczne nagrody i wyróżnienia za wystąpienia i postery na konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych
   

 

Staże naukowe
 • Staże naukowe
 • Uniwersytet Warszawski, Katedra Cytologii, Letnia szkoła kultur komórkowych, 2012, Warszawa, 1 tydzień
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Farmacji, Podstawowe protokoły i techniki stosowane w badaniach na zwierzętach doświadczalnych, 2015, Łodź, 1 tydzień
 • Bruker Daltonic, Maxis/impact low molecular weight applications,  Metabolitetools, Biotools, ProfileAnalysis, TargetAnalysis/Screening, 2016, Brema, Niemcy, 2 tygodnie 
 • Wizyta studyjna “Integrated Approaches to Food Safety Controls across the Agri-Food Chain Meeting", University of Eastern Finland, Joensuu, Finlandia, 1 tydzień.
Przebieg kariery naukowej
 • Tytuł profesora nauk rolniczych na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 1.10.2019
 • Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych, w dyscyplinie technologia żywności i żywienia, specjalności chemia żywności na Wydziale Technologii Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w 2013 r. na podstawie osiągnięcia naukowego pt. „Kwasy hydroksycynamonowe i ekstrakty zielonego ziarna kawowego oraz ich wykorzystanie do wzbogacania żywności”
 • Stopień doktora nauk technicznych w specjalności technologia chemiczna na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechnice Łódzkiej w 2004 r. na podstawie rozprawy pt. „Wpływ metody prażenia na właściwości fizykochemiczne kawy”, wyróżnionej uchwałą Rady Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, promotor pracy: prof. dr hab. inż. Ewa Nebesny
 • Dyplom mgr inż. nauk technicznych w specjalności technologia chemiczna na Wydziale Chemii Spożywczej Biotechnologii Politechnice Łódzkiej w 1993 r. na podstawie pracy magisterskiej pt. „” promotor pracy dr inż. Krystyna Nowakowska
 •  
Członkostwo w organizacjach pozauczelnianych
 • Członek Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności od 1990 r., w kadencji 2006-2012 oraz w kadencji 2018-2021 członek Zarządu Oddziału Łódzkiego PTTŻ
 • Członek Polskiego Towarzystwa Analizy Termicznej i Kalorymetrii od 2019 r.
 • Ekspert w Zespole interdyscyplinarnym do spraw Programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej w ramach Zespołów Specjalistycznych, Interdyscyplinarnych, Doradczych i Zadaniowych Ministra przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego od 2011
Hobby

Kulturoznawstwo

Projekty (zrealizowane i realizowane oraz pełniona w nich rola) po 2010 roku:
 • Budryn G. POIR.01.01.01-00-0078/20 Pamapol S. A. „Opracowanie nowatorskiej gamy dań typu "zero waste" o wysokich walorach prozdrowotnych i jakościowych”, 2020-2021.
 • Nowak A. (główny wykonawca) RPLD.01.02.02-10-0096/19 „Opracowanie przez Gastro-Food pierogów dietetycznych, o cechach funkcjonalnych i wydłużonej trwałości podczas przechowywania chłodniczego i zamrażalniczego” 2020.
 • Grzelczyk J. (opiekun merytoryczny) UMO-2018/29/N/NZ9/01160 "Biodostępność i prozdrowotne właściwości kwasów hydroksycynamonowych ziarna kawy modyfikowane w procesie prażenia" 2019-2022.
 • Budryn G. RPLD.01.02.02-10-0018/19: "Opracowanie przez PAMAPOL S.A. nowatorskiej gamy dań typu convenience o wysokich walorach prozdrowotnych”, 2019-2020.
 • Budryn G. UMO-2016/21/B/NZ9/00898 "Poszukiwanie wysokiej aktywności biologicznej nasion roślin strączkowych w oparciu o różne poziomy modelowana molekularnego”, 2017-2020.
 • Budryn G. UMO-2011/03/B/NZ9/00745 „Interakcje białka oraz hydrolizatów białkowych z kwasami hydroksycynamonowymi o właściwościach przeciwutleniających w badaniach modelowych i prozdrowotnych produktach żywnościowych”, 2012 – 2015.
 • Żyżelewicz D. (kierownik biura projektu) POIG.02.01.00-10-171-09: „Modernizacja i rozwój infrastruktury B+R w obszarze żywności prozdrowotnej tradycyjnej” 2012 – 2015.
 • Pielech-Przybylska K. (główny wykonawca) 6382/IA/138/2013 „Zakup zestawu chromatograficznego do Laboratorium Technologii i Analizy Żywności Probiotycznej i Prozdrowotnej”, 2013.
 • Budryn G. IB-041/2010 „Laboratorium Technologii i Analizy Żywności Probiotycznej i Prozdrowotnej", 2010 – 2012.
 • Budryn G. NN 312300137 „Jakość i trwałość żywności o potencjale prozdrowotnym wzbogaconej ekstraktem surowego ziarna kawowego”, 2009 – 2012.
 • Nebesny (wykonawca) E. N R12 0068 06 „Opracowanie technologii otrzymywania wyrobów i półproduktów cukierniczych i ciastkarskich o zmniejszonej zawartości związków antyżywieniowych”, 2009 – 2012.
 • Koziołkiewicz M. (wykonawca) UDA- POIG.01.01.01-00-011/08-00 „Żywność i Żywienie w XXI wieku – wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego” 2009 – 2011.
 • Budryn G. 426/FNiTP/138/2010 „Chromatograf HPLC z detektorem UV/VIS”, 2010 – 2011.
 • Ambroziak W. (wykonawca) „Menadżer smaku”, 2011. 

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

 

 

Jednostki