Dokumenty do pobrania

Image

Formularze podań dla studentów znajdują się w serwisie WebDziekanat

Zasady pobierania od obywateli polskich opłat za usługi edukacyjne PŁ w r.a. 2022/23 oraz ich wysokości.

UWAGA!
Osoby starające się o awans lub zatwierdzenie programu wg ITS muszą złożyć podanie do Dziekana w ciągu miesiąca od rozpoczęcia semestru. 
W przypadku zajęć laboratoryjnych, student powinien uzyskać, na karcie awansowej, zgodę prowadzącego zajęcia. 

Strona dziala - zabbix