Pomoc materialna dla studentów

Dyżury Zespołu ds. opiniowania wniosków o pomoc materialną dla studentów.

Miejsce: Sala Wydziałowej Rady Samorządu - 65 (wejście między audytoriami S-9 a S-8) 

Dyżury zespołu stypendialnego: 

  • 16.11.22 r., 23.11.22 r., 30.11.22 r. w godzinach  12.00 - 13.00.

Strona dziala - zabbix