Pomoc materialna dla studentów

W dniu 29.03.2023 r. dyżur zespołu stypendialnego jest odwołany.  Wszelkie informacje dotyczące pomocy finansowej dla studentów należy kierować do Sekcji Obsługi Świadczeń. 

Dyżury zespołu stypendialnego "Pomoc materialna dla studentów" - stypendia socjalne

Miejsce: Sala Wydziałowej Rady Samorządu - 65 (wejście między audytoriami S-9 a S-8)

  • 01.03.23  
  • 08.03.23
  • 15.03.23
  • 22.03.23
  • 29.03.23

(środy) w godzinach 12.00 - 13.00

Stypendium Rektora  dotyczy studentów 1 semestru II stopnia (rozpoczynających studia w semestrze letnim)
Termin składania wniosków 06 -12.03.23 r. w Dziekanacie  

Stypendium socjalne miejsce składania:
wnioski o stypendium socjalne, wygenerowane przez portal webdziekant można składać w następujący sposób:
•    Osobiste przedłożenie wymaganej dokumentacji w SOŚ
•    przesłanie wniosku za pośrednictwem Poczty Polskiej kierowanego na adres dziekanatu (ul. Wólczańska 171/173, 90-530 Łódź) z dopiskiem na kopercie „wniosek stypendialny”;
•    przesłanie na elektroniczną skrzynkę podawczą Politechniki Łódzkiej na platformie ePUAP: /PolitLodz/SkrytkaESP podpisanego podpisem elektronicznym (podpis potwierdzony profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym) pliku (lub każdego z plików) zawierającego skan lub zdjęcie oryginału wypełnionego i podpisanego wniosku oraz skany lub zdjęcia wszystkich wymaganych dokumentów (zaświadczeń, oświadczeń itp.). Wniosek trafia do SOŚ.

Strona dziala - zabbix