Dziekani

  

Anna Diowksz

   DZIEKAN
   dr hab. inż. Anna Diowksz, prof. uczelni
   anna.diowksz@p.lodz.pl
   deanbiof@adm.p.lodz.pl

   Godziny przyjęć

Edyta Kordialik-Bogacka

   PRODZIEKAN DS. KSZTAŁCENIA
   dr hab. inż. Edyta Kordialik-Bogacka, prof. uczelni
   edyta.kordialik-bogacka@p.lodz.pl

   Zakres kompetencji
   Godziny przyjęć

Ilona Gałązka-Czarnecka

   PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH
   dr inż. Ilona Gałązka-Czarnecka
   ilona.galazka-czarnecka@p.lodz.pl

   Zakres kompetencji
   Godziny przyjęć
   

Andrzej Baryga

   PRODZIEKAN DS. ROZWOJU
   dr hab. inż. Andrzej Baryga, prof. uczelni
   andrzej.baryga@p.lodz.pl

   Zakres kompetencji
   Godziny przyjęć

Strona dziala - zabbix