Struktura

Zespół Mikrobiologii i Toksykologii Środowiska

  • Laboratorium mikrobiologii środowiskowej
  • Laboratorium biodeterioracji
  • Laboratorium hodowli komórek i badań toksykologicznych

Zespół Konwersji Biomasy i Procesów Fermentacyjnych

  • Laboratorium technologii biokonwersji
  • Laboratorium analiz fizyko-chemicznych

Zespół Inżynierii Środowiskowej

  • Pracownia technologii utylizacji odpadów
  • Pracownia procesów fermentacji beztlenowej i składu biogazu
  • Laboratorium chromatograficzne

Strona dziala - zabbix