Uroczyste posiedzenie Senatu PŁ z okazji 78. rocznicy powstania Politechniki Łódzkiej

Data dodania 25/05/2023 - 08:30
Kategorie

W budynku „Alchemium - magia chemii jutra” 24 maja 2023 odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu z okazji 78. rocznicy powstania Politechniki Łódzkiej.

Image

JM Rektor prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik w swoim przemówieniu podkreślił m.in., że w wyniku ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021 trzy dyscypliny (technologia żywności i żywienia, nauki chemiczne i inżynieria chemiczna) na Politechnice Łódzkiej otrzymały najwyższą kategorię A+. Wszystkie te dyscypliny reprezentowane są przez pracowników naukowych naszego Wydziału.

Uroczystość była także okazją do wręczenia nagród w konkursach JM Rektora. Nie zabrakło tu przedstawicieli Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ.
Laureatem nagrody JM Rektora w I edycji programu dla szczególnie uzdolnionych studentów E2TOP została Wiktoria Gerlicz, studentka biotechnologii na naszym Wydziale. Jej mentorką jest dr hab. inż. Aneta Białkowska prof. uczelni z Instytutu Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej.
Laureatem nagrody dla autora najlepszych publikacji naukowych wydanych w 2022 roku została prof. dr hab. inż. Grażyna Budryn, reprezentująca dyscyplinę technologia żywności i żywienia. W roku 2022 była współautorką dwóch publikacji za 200 punktów oraz dwóch za 140 punktów. Pani Profesor pracuje w Instytucie Technologii i Analizy Żywności.
Laureatem konkursu dla najlepiej publikującego doktoranta w 2022 roku został mgr inż. Michał Komar z ISD PŁ. W 2022 roku był współautorem dwóch publikacji - jednej za 200 punktów, drugiej za 140 punktów. Realizuje on badania na naszym Wydziale.

Studenckie Koło Naukowe „Ferment” uzyskało grant w III edycji programu MEiN „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Na uwagę zasługują również liczne osiągniecia sportowe studentów naszego Wydziału.

Jednym z zaproszonych na Uroczystość gości był Senator RP Krzysztof Kwiatkowski, który w swoim przemówieniu wspomniał, że projekt dr inż. Joanny Grzelczyk z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ informuje o prozdrowotnym działaniu kawy. 

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!!!

Image

Strona dziala - zabbix